592/2018

Basic + NAT IP - Mestský park

Zmluvná strana / Dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
Dátum zverejnenia: 15. jún 2018
581/2018

Zemný plyn

Zmluvná strana / Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dátum zverejnenia: 15. jún 2018
562/2018

Elektrina - Mlynský náhon

Zmluvná strana / Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum zverejnenia: 15. jún 2018
599/2018

Stravné lístky

Zmluvná strana / Dodávateľ: Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
Dátum zverejnenia: 15. jún 2018
576/2018

Základné periodické skúšky

Zmluvná strana / Dodávateľ: Strojzvar BaP spol. s r.o., Nevädzová 3, 040 01 Košice
Dátum zverejnenia: 15. jún 2018
573/2018

Podpora APV

Zmluvná strana / Dodávateľ: SOFTIP a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
Dátum zverejnenia: 15. jún 2018
570/2018

Benzín, nafta

Zmluvná strana / Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Dátum zverejnenia: 15. jún 2018
568/2018

Trvalky

Zmluvná strana / Dodávateľ: Slovenské trvalky s.r.o., Suchá nad Parnou 125, 919 01 Suchá nad Parnou
Dátum zverejnenia: 15. jún 2018
567/2018

Trvalky

Zmluvná strana / Dodávateľ: Slovenské trvalky s.r.o., Suchá nad Parnou 125, 919 01 Suchá nad Parnou
Dátum zverejnenia: 15. jún 2018
56/2018

Trávne osivo

Zmluvná strana / Dodávateľ: PROFI GREEN s.r.o., Priemyselná 923/5, 903 01 Senec
Dátum zverejnenia: 15. jún 2018