311/2019/E

Elektropohon UMA 3,5 230 V AC

Zmluvná strana / Dodávateľ: ELVOTECH s.r.o., Čordáková 30, 040 11 Košice
Dátum zverejnenia: 20. máj 2019
406/2019

Preglejka

Zmluvná strana / Dodávateľ: STOLÁRSTVO BERDIS s.r.o., Kavečany 1028, 040 01 Košice
Dátum zverejnenia: 20. máj 2019
355/2019

Servisné práce za 4/2019

Zmluvná strana / Dodávateľ: Tiger Nets s.r.o., Železiarenská 33, 040 15 Košice
Dátum zverejnenia: 17. máj 2019
407/2019

Stravné lístky

Zmluvná strana / Dodávateľ: Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, P. O. BOX 21, 820 15 Bratislava
Dátum zverejnenia: 17. máj 2019