1203/2018

Benzín, nafta

Zmluvná strana / Dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Dátum zverejnenia: 18. október 2018
1145/2018

Filtre vzduchové veľké a malé

Zmluvná strana / Dodávateľ: P&L Slovakia spol. s r.o., Partizánska 401, 916 24 Horná Streda
Dátum zverejnenia: 18. október 2018
1162/2018

Plagát + výlep

Zmluvná strana / Dodávateľ: LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
Dátum zverejnenia: 18. október 2018
1169/2018

Rastlinný materiál - trvalky

Zmluvná strana / Dodávateľ: ZÁHRADY DOBRÁ NIVA s.r.o., Slobody 5, 962 61 Dobrá Niva
Dátum zverejnenia: 18. október 2018
1165/2018

Stravné lístky

Zmluvná strana / Dodávateľ: Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P. O. Box 21, 820 15 Bratislava
Dátum zverejnenia: 18. október 2018
1159/2018

Elektrina - DI Amurská

Zmluvná strana / Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum zverejnenia: 18. október 2018
1157/2018

Elektrina - Košický hrad

Zmluvná strana / Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum zverejnenia: 18. október 2018