1345/2019

Pletivo rabicové

Zmluvná strana / Dodávateľ: JUMI s.r.o., Košice, Rastislavova 81, 040 01 Košice, Bohdanovce 35, 044 16 Bohdanovce
Dátum zverejnenia: 12. december 2019
1333/2019

Zimné pneumatiky

Zmluvná strana / Dodávateľ: MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov
Dátum zverejnenia: 12. december 2019
1375/2019

Darčekové poukážky

Zmluvná strana / Dodávateľ: Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P. O. BOX 21, 820 15 Bratislava
Dátum zverejnenia: 12. december 2019
1367/2019

Zemný plyn

Zmluvná strana / Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dátum zverejnenia: 12. december 2019
1357/2019

Analýza hnojív

Zmluvná strana / Dodávateľ: EL spol. s r.o., Radlinského 17/A, 052 01 Spišská Nová Ves
Dátum zverejnenia: 12. december 2019
1351/2019

Elektrina - Mlynský náhon

Zmluvná strana / Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum zverejnenia: 12. december 2019