Správa mestskej zelene upratala neporiadok

Pracovníci Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach sa v uplynulých dňoch intenzívne venovali upratovaniu neporiadku, ktorý sa po roztopení snehu a silnom vetre objavil takmer v celom meste.

„Celkovo sme nasadili na upratovanie viac ako päťdesiat pracovníkov, ktorí vyčistili takmer 350.000 metrov štvorcových plôch,“ uviedol riaditeľ SMsZ Róbert Trtík. Ako dodal, takmer 120.000 štvorcových metrov tvorili plochy, ktoré SMsZ nemá vo svojej správe. „Je dôležité na tomto mieste povedať, že je povinnosťou majiteľov pozemkov udržiavať na nich čistotu a poriadok. Potom by naša organizácia nemusela suplovať ich činnosť, ktorá im vyplýva zo Všeobecného záväzného nariadenia, aj zo zákona,“ doplnil riaditeľ príspevkovej mestskej organizácie.

SMsZ tak vyčistila plochy na Vojenskej ulici, na Kuzmányho sídlisku, Americkej triede, v časti Medzi mostami – Dopravná, na Magnezitárskej ulici, Slaneckej ceste, Moldavskej ulici, Jedlíkovej a na Blšáku.

„Silné znečistenie bolo spôsobené najmä rozfúkaním neporiadku z okolia neuprataných kontajnerov a tiež nelegálnych skládok, ktoré založili pravdepodobne bezdomovci na voľných priestoroch,“ upozornil Trtík.

Podľa vedenia mesta patrí udržanie poriadku v Košiciach medzi priority. „V prvom rade musíme zabezpečiť poriadok a až potom môžeme skúmať, kto neporiadok spôsobil,“ poznamenal primátor mesta Richard Raši. Ocenil tiež prístup spoločnosti Kosit, ktorá vrecia s vyzbieraným odpadom zlikvidovala bezodplatne. „V budúcnosti sa musíme viac zamerať na kontrolu, a ak to bude potrebné aj na sankcie za nedodržiavanie nariadení o udržiavaní trávnatých plôch v takom stave, aby sme sa za to nemuseli hanbiť,“ uzavrel primátor.