Správa mestskej zelene sa zapojila do celoslovenského projektu ZÓNA BEZ PESTICÍDOV

obr1
Správa mestskej zelene sa zapojila do celoslovenského projektu ZÓNA BEZ PESTICÍDOV a rámci tohto projektu sa zaviazala, že na vybraných územiach nebude používať pesticídy.