Služby

Projektovanie a realizácia

Projektovanie a realizácia

Poskytovanie prác s mechanizmami

Poskytovanie prác

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov

Predaj záhradníckeho materiálu

Predaj záhradníckeho materiálu

Záhrada Bernátovce

Záhrada Bernátovce

Kompostáreň

Kompostáreň