Kontakty

Sekretariát riaditeľa 055 / 726 34 01
Ústredňa 055 / 726 34 03
E-mail smsz@smsz.sk
Mimo pracovnej doby, počas sviatkov 055 / 726 34 90
0902 613 265
Sekretariát prevádzkovo technickej námestničky 055 / 726 34 03
Vedúca ekonomického úseku 055 / 726 34 05
Poverená vedením právneho a personálneho úseku 055 / 726 34 10
Vedúci technického oddelenia 055 / 726 34 26
Vedúci dopravno mechanizačného strediska 055 / 726 34 49
Vedúci oddelenia záhrad, prípravy výroby záhrady, odbytu a odbornej záhr. skupiny 055 / 726 34 38
Vedúci úseku vlastnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany 055 / 726 34 55
Vedúci oddelenia prípravy výroby zelene a projekcie 055 / 726 34 40

Technici zelene

MČ Košice - Staré mesto 055 / 726 34 15
MČ Košice - Juh 055 / 726 34 18
MČ Košice - Sever, MČ Košice – Ťahanovce 055 / 726 34 16
MČ Košice - Nad jazerom 055 / 726 34 20
MČ Košice - Dargovských hrdinov 055 / 726 34 19
MČ Košice - Západ 055 / 726 34 17
Predajňa rastlinného materiálu 055 / 726 34 50
Košický hrad 0904 950 304
Mestský Park 0914 320 777
Multifunkčné ihriská
Pajorova 0904 129 857
Amurská 0904 983 151
Minerálny prameň Anička 0904 890 171
Záhrada Bernátovce 055 / 699 80 40 - podrobnejšie info

CINTORÍN  A  KREMATÓRIUM

CINTORÍN 0910 678 159 KREMATÓRIUM 0910 677 669