Kompostáreň

Kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov v Záhrade Bernátovce

Kompostáreň mesta Košice v Záhrade Bernátovce bola spustená do prevádzky v roku 2011. Zhodnocuje biologicky rozložiteľný odpad (BRO) z mesta Košice.

Čo je vhodné na spracovanie:

v kompostárni spracovávame prevažne biologicky rozložiteľný odpad

  • lístie, trávu, konáre, drevo
  • korene stromov, výkopovú zeminu, odpad z trhovísk
  • zvyšky ovocia, zeleniny a iných rastlinných tkanív, a pod.

Všetky druhy odpadov, ktoré môžeme spracovať nájdete v nasledujúcom zozname odpadov.

Prijímame výlučne odpady vzniknuté na území Košíc.

Odpad je nutné vytriediť od nekompostovateľných odpadov, hlavne plastov, kovov a skla. Odpad je pri odovzdaní  zvážený a je vystavený vážny lístok s kódom odpadu a ostatnými náležitosťami potrebnými pre vašu evidenciu nakladania s odpadmi.

Oznam:

Príjem odpadu od občanov mesta Košice

Dostupnosť:

kompostáreň sa nachádza v areáli Záhrady Bernátovce Správy mestskej zelene v Košiciach

Ing. Peter Vrábel
Vedúci oddelenia záhrad
055/726 34 38
Ing. Martina Kaňuchová
Majsterka kompostárne
0914/32 70 62