Kariéra

Príjmeme do trvalého pracovného pomeru.

Majster

Kvalifikačná požiadavka: VŠ (záhradníctvo)
Požiadavka na prax: aj bez praxe
Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, organizačné schopnosti, znalosť pestovateľských postupov
 

Strojník mechanizačných prostriedkov pre kompostovanie

Kvalifikačná požiadavka: SOU, ÚSO
Požiadavka na prax: 2 roky
Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, vodičský preukaz sk. „C“, spôsobilosť na obsluhu nakladacieho a vykladacieho stroja kolesového, údržba strojov a zariadení, technické zručnosti
 

Vodič na

Kvalifikačná požiadavka: SOU, ÚSO
Požiadavka na prax: 1 rok
Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, vodičský preukaz sk. „C,D“, zdravotná a psychická spôsobilosť na vedenie NA, kvalifikačná karta vodiča, údržba NA, technické zručnosti
 

Kontakty:

JUDr. Katarína Ondášová
poverená vedením právneho a personálneho úseku
055/7263410, 7263443
Henrieta Nagyová
SOR pre personálnu prácu
055/7263410, 7263443
Jolana Semanová
referent pre personálnu prácu
055/7263410, 7263443