Kariéra

Príjmeme do trvalého pracovného pomeru.

PROJEKTANT (KA)

Kvalifikačná požiadavka: VŠ (záhradná a krajinná architektúra)

Požiadavka na prax: aj bez praxe

Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, komunikácia, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť,  vodičský preukaz sk. „B“

Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 629,00 € do 755,00 € v závislosti od počtu rokov praxe, variabilná zložka - osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu.

 

 

Kontakty:

JUDr. Katarína Ondášová
poverená vedením právneho a personálneho úseku
055/7263410, 7263443
Henrieta Nagyová
SOR pre personálnu prácu
055/7263410, 7263443
Jolana Semanová
SOR pre personálnu prácu
055/7263410, 7263443