Kariéra

Príjmeme do trvalého pracovného pomeru.

Momentálne nedisponujeme voľným pracovným miestom.

 

 

Kontakty:

JUDr. Katarína Ondášová
poverená vedením právneho a personálneho úseku
055/7263410, 7263443
Henrieta Nagyová
SOR pre personálnu prácu
055/7263410, 7263443
Jolana Semanová
SOR pre personálnu prácu
055/7263410, 7263443