Kariéra

Príjmeme do trvalého pracovného pomeru.

ELEKTRIKÁR – SILNOPRÚDAR

Kvalifikačná požiadavka: SOU, ÚSO (elektromechanik)
Požiadavka na prax: 3 roky
Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov – min. § 22,
znalosti vodoinštalatérskych prác, vodičský preukaz sk. „B“, samostatnosť, zručnosť a zodpovednosť
pri vykonávaní prác.
Plat: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je 600,00 €, osobný príplatok max. do výšky 472,50 € a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu.

Kontakty:

JUDr. Katarína Ondášová
poverená vedením právneho a personálneho úseku
055/7263410, 7263443
Henrieta Nagyová
SOR pre personálnu prácu
055/7263410, 7263443
Jolana Semanová
SOR pre personálnu prácu
055/7263410, 7263443