Harmonogram prác

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!

Harmonogram predpokladaných prác SMsZ od  od  15.7.2019 – 19.7.2019

Mestská časť Košice - Staré mesto :

Čistota hlavných ťahov a sídliskovej zelene, Mestského parku a parku na Moyzesovej ulici
Údržba parkov EHMK (Moyzesova, Mestský park)
Údržba detských ihrísk a pieskovísk + premývanie a prekopávanie
Nakladanie a odvoz biologického odpadu
Zálievka výsadieb a trávnikov Hlavná
Vyplievanie záhonov - park Moyzesova, Tyršovo nábrežie 
Orezy stromov s plošinou podľa požiadaviek + výrub suchých stromov
Hrabanie trávy – centrum mesta

Mestská časť Košice -  JUH :

Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, detské ihriská + vyprázdňovanie smetných košov
strihanie živých plotov 
Odburinenie krov 
úprava prekopávok SPP 
Nakladanie konárov, lístia a iného biologického odpadu a odvoz 
Orez ŽP – Železníky, Turgenevova, Jánošíkova
Orezávanie stromov – Turgenevova
Zálievka drevín
Kosenie detských ihrísk


Mestská časť Košice -  Západ :

Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, detské ihriská+ vyprázdňovanie smetných košov 
Nakladanie konárov, lístia a iného biologického odpadu a odvoz  
Orezávanie stromov- podľa potreby 
Výruby suchých  stromov 
Údržba detských ihrísk = prekopávanie pieskovísk + kosenie
Opravy detských zariadení na detských ihriskách –  priebežne
Strihanie  ŽP
Vyplievanie kríkových záhonov podľa potreby
Kosenie – sídlisko  
 
Mestská časť Košice - sídlisko Ťahanovce :

Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, detské ihriská+ vyprázdňovanie smetných košov
Premývanie a prekopávanie pieskovísk
Nakladanie konárov, lístia a iného biologického odpadu a odvoz 
Orezávanie krikov – podľa potreby 
Výruby suchých  stromov 
Strihanie ŽP – Berlínska, Bukuresťská, časť Havanská
Orezávanie stromov- podľa potreby
Hrabanie trávy po kosení

  Mestská časť Košice -  Sever :

Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, detské ihriská+vyprázdňovanie smetných košov
Nakladanie konárov, lístia a iného biologického odpadu a odvoz 
Orezávanie krikov- podľa potreby 
Zálievka drevín
Odstraňovanie výmadkov
Kosenie detských ihrísk + šarabovanie drťovaných plôch
 Strihanie živých plotov Hlinkova, Komenského, Nár. tr., Watsonova
Kosenie .-  III.kosba

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov :
Čistota zelene – sídlisková zeleň, hlavné ťahy – Trieda L. Svobodu, Prešovská, Sečovská
Detské ihriská  + parky -čistota, vyprázdňovanie  košov, kosenie
Odvoz skládok:    konáre, burina a trávy
Opravy detských zariadení na detských ihriskách –  priebežne
Prekopávanie pieskovísk
Čistenie rigolov
Zálievka kríkových a kvetinových váz
Odburinenie kríkových a kvetinových záhonov a váz 
Strihanie ŽP
Kosenie + hrabanie trávnikov

Mestská časť – Nad jazerom :

Čistota : denne hlavné ťahy + sídlištná zeleň podľa potreby od ulice Talinská po ulicu Baltická
Prekopávanie pieskovísk a údržba DI +kosenie                
Vyprázdňovanie smetných košov v areáloch DI, na sídlisku - 2x týždenne od ulice Talinská po ulicu Baltická
Orezy stromov
Odvoz biologického odpadu 
Zálievka  výsadieb
Strihanie živých plotov
Vyplievanie kríkových záhonov


Správa budov :

oprava nebezpečných herných prvkov v zmysle kontrol ABT a požiadaviek občanov
oprava lavičiek na základe požiadaviek občanov a technikov zelene
pravidelná údržba a čistota fontán, Severného a Južného potôčika a Mlynského náhona
oprava lavičiek, herných prvkov a nátery na detských ihriskách v MČ Juh a Západ


  


Odborná záhradnícka skupina :

Pomocné práce predajňa – čistenie a prenášanie drevín
Údržba záhonov a vyplievanie trvaliek – Mestský park, Hlavná ul. - podľa potreby 
Nočná zálievka záhonov a segmentov Hlavná ulica a vonkajší okruh – kvetinové a trvalkové záhony, ostatné MČ

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!