Harmonogram prác

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!

Harmonogram predpokladaných prác SMsZ od 9.4.2018 – 13.4.2018

Mestská časť Košice - Staré mesto :

Čistota hlavných ťahov a sídliskovej zelene, Mestského parku a parku na Moyzesovej ulici
Údržba parkov EHMK (Moyzesova, Mestský park)
Údržba detských ihrísk a pieskovísk
Hrabanie lístia – Magurská, L. Novomeského, okolie živých plotov Komenského, Štúrova
Nakladanie a odvoz biologického odpadu
Výsadba drevín – Dvor Letná 34, Belanská, Karpatská

Mestská časť Košice -  JUH :

Vyčisťovanie plôch zelene – Južná trieda, Rastislavova, Krivá, Jantárová, Alejová, Moldavská, sídlištná zeleň Železníky, Sídl.Turgenevova, Žižkova –Jánošíkova, Sídl.Juh a Juhovýchod
Vyčisťovanie smetných košov
Údržba pieskovísk a detských ihrísk
Orez stromov a krov podľa požiadaviek obyvateľov
Odvoz biologického odpadu
Jarné vyhrabávanie trávnikov Gemerská,Turgenevova ulica
Výsadba živého plota Štúrova


Mestská časť Košice -  Západ :

Čistota sídliska
Jarná výsadba na Rožňavskej ulici 
Plošina  – orez stromov podľa harmonogramu na stredisku
Odvoz konárov a kôp – podľa harmonogramu
Prekovanie pieskovísk a údržba na DI
Úprava terénu po stavbe MET

Mestská časť Košice - sídlisko Ťahanovce :

Čistota-hlavné ťahy, sídliská, parky, detské ihriská+vyprázdňovanie smetných košov
Nakladanie konárov, lístia a iného biologického odpadu a odvoz
Výsadba 
Prekopávanie a premývanie pieskovísk
Hrabanie lístia
Orezy stromov
Orezy kríkov
Odstraňovanie náletov, výmladkov


Mestská časť Košice - Sever :

Čistota-hlavné ťahy, sídliská, parky Komenského, park Anička a detské ihriská+vyprázdňovanie smetných košov
Nakladanie konárov,lístia a iného biologického odpadu a odvoz
Výsadba 
Prekopávanie a premývanie pieskovísk
Hrabanie lístia
Orezy stromov
Orezy kríkov
Odstraňovanie náletov, výmladkov


Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov :
Čistota zelene – sídlisková zeleň, Trieda L. Svobodu, Prešovská, Sečovská
Detské ihriská  – čistota, vyprázdňovanie  košov, prekopávanie
Orezy krov a vyčistovanie kríkových záhonov
Odvoz skládok:    konáre, drevo, lístie   
Tr. L. Svobodu – odstránenie nevhodných drevín
čistenie rigolov – priebežne 


Mestská časť – Nad jazerom :

Čistota  hlavné ťahy + sídlisko                     
Vyprázdňovanie smetných košov 
Orez krov + odvoz
Údržba detských ihrísk a pieskovísk
Hrabanie lístia


Správa budov :

montáž oplotenia výbehu pre psov Cesta pod Hradovou
búracie práce na športovom ihrisku Čárskeho
búracie práce na fontáne č. 112 – Nám. Kozmonautov
oprava DI a lavičiek v zmysle kontrol ABT


Odborná záhradnícka skupina :

Údržba a strihanie trvalkových záhonov: MČ SM;  MČ DH; MČ Jazero,
MČ Ťahanovce
Prevzdušňovanie trávnikov: Námestie maratónca mieru, Námestie osloboditeľov
Pomocné práce skleník R79 + predajňa R79

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!