Harmonogram prác

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!

Harmonogram predpokladaných prác SMsZ od 18.3.2019 –  22.3.2019

Mestská časť Košice - Staré mesto :

Čistota hlavných ťahov a sídliskovej zelene, Mestského parku a parku na Moyzesovej ulici
Údržba parkov EHMK (Moyzesova, Mestský park)
Údržba detských ihrísk a pieskovísk
Nakladanie a odvoz biologického odpadu
Hrabanie lístia – sídl. II.,  (v závislosti od poveternostných podmienok)
Výsadba stromov dvor Czambelova, Bocatiova, Komenského


Mestská časť Košice -  JUH :

Vyčisťovanie plôch zelene – Južná trieda, Rastislavova, Krivá, Jantárová, Alejová, Moldavská, sídlištná zeleň Železníky, Sídl.Turgenevova, Žižkova –Jánošíkova, Sídl.Juh a Juhovýchod
Vyprázdňovanie smetných košov
Vyhrabávanie trávnikov – Juhovýchod
 Odvoz biologického odpadu
Výrub Štúrova – Metropol
 Údržba detských ihrísk a pieskovísk


Mestská časť Košice -  Západ :

Čistota sídliska a čistota na DI
Hrabanie lístia – Luník IV., Muškátova, 
Odvoz konárov a kôp – podľa harmonogramu
Údržba detských ihrísk a pieskovísk


Mestská časť Košice - sídlisko Ťahanovce :

Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, detské ihriská+ vyprázdňovanie smetných košov
Premývanie a prekopávanie pieskovísk
Nakladanie konárov, lístia a iného biologického odpadu a odvoz 
Orezávanie krikov –podľa potreby 
Výruby suchých  stromov
Bezpečnostné orezy stromov- podľa potreby
Hrabanie lístia – Budapestianska
Hĺbenie ryhy na výsadbu živého plota + výsadba Viedenská, Pekinská – dokončenie, 
Budapeštianska a Čínska
Výsadba stromov - Juhoslovanská a Čínska


 Mestská časť Košice -  Sever :

Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, detské ihriská+vyprázdňovanie smetných košov
Premývanie a prekopávanie pieskovísk
Nakladanie konárov, lístia a iného biologického odpadu a odvoz 
Orezávanie krikov- podľa potreby
Výruby suchých  stromov a stromov z rozhodnutí
Hrabanie lístia- Komenského parky, Obrancov mieru + parky
Úprava plochy -  park Anička
Hĺbenie ryhy na výsadbu živého plota – Amfiteáter
Výsadba  stromov -  Národná trieda, Študentská, park Vysokoškolská, Havlíčková

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov :
Čistota zelene – sídlisková zeleň, hlavné ťahy – Trieda L. Svobodu, Prešovská, Sečovská
Detské ihriská – čistota, vyprázdňovanie  košov
Odvoz skládok:    konáre, drevo z výrubov
Opravy detských zariadení na detských ihriskách –  priebežne
Prekopávanie pieskovísk
Vyhrabanie a vyčistenie kríkových záhonov
Výrub suchých  stromov a odstránenie imela zo stromov
Hrabanie lístia (v závislosti od poveternostných podmienok)

Mestská časť – Nad jazerom :

Čistota : denne hlavné ťahy + sídlištná zeleň podľa potreby od ulice Talinská po ulicu Baltická
Prekopávanie pieskovísk a údržba DI                  
Vyprázdňovanie smetných košov v areáloch DI, na sídlisku - 2x týždenne od ulice Talinská po ulicu Baltická
Odstraňovanie náletov v Ž.P. a kríkových záhonoch na uliciach: Talinska - Bukovecka
Hrabanie lístia (v závislosti od poveternostných podmienok) – Baltická, Bukovecká, elektr. trať

Správa budov :

pokračovanie v oprave 85 kusov liatinových lavičiek určených na Hlavnú a Drevný trh
oprava nebezpečných herných prvkov v zmysle kontrol ABT a požiadaviek občanov
oprava lavičiek na základe požiadaviek občanov a technikov zelene
čistenie bazéna plávajúcej fontány Mestský park
pravidelná údržba a čistota fontán, Severného a Južného potôčika a Mlynského náhona
oprava DI  MČ Nad jazerom
montáž zavlažovacieho systému vo fóliovníku R 79 - pokračovanie

Odborná záhradnícka skupina :

príprava váz a záhonov pred výsadbou Staré mesto
výsadba váz a dosadba dvojročiek MČ  SM
zálievka záhonov a váz
 pomocné práce predajňa R79, skleník

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!