Harmonogram prác

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!

Harmonogram predpokladaných prác SMsZ od  od 16.9.2019 – 20.9.2019

Mestská časť Košice - Staré mesto :

Čistota hlavných ťahov a sídliskovej zelene, Mestského parku a parku na Moyzesovej ulici
Údržba parkov EHMK (Moyzesova, Mestský park)
Údržba detských ihrísk a pieskovísk  - doplňanie piesku
Nakladanie a odvoz biologického odpadu
Zálievka výsadieb a trávnikov Hlavná
Orezy stromov – podľa požiadaviek
Odvoz trávy po kosení – sídliská
Strihanie ŽP 


Mestská časť Košice -  JUH :

Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, detské ihriská + vyprázdňovanie smetných košov strihanie živých plotov
Nakladanie konárov, lístia a iného biologického odpadu a odvoz 
Odburinenie krov a stromov + odstránenie náletov – Južná trieda, Palárikova
Orezávanie stromov – podľa požiadaviek
Čistenie  – rigolov, odstr. suchých drevín 
Hrabanie po kosení – Južná trieda
Odvoz biologického odpadu -
Hrabanie Nižné Kapustníky 


Mestská časť Košice -  Západ :

Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, detské ihriská+ vyprázdňovanie smetných košov 
Nakladanie konárov, lístia a iného biologického odpadu a odvoz  
Orezávanie stromov- podľa potreby 
Výruby suchých  stromov 
Údržba detských ihrísk = prekopávanie pieskovísk + kosenie
Opravy detských zariadení na detských ihriskách –  priebežne
Odstraňovanie výmladkov
Odburiňovanie krov pri OC
Strihanie  ŽP 


Mestská časť Košice - sídlisko Ťahanovce :

Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, detské ihriská+ vyprázdňovanie smetných košov
Premývanie a prekopávanie pieskovísk
Nakladanie konárov, lístia a iného biologického odpadu a odvoz 
Orezávanie krikov – podľa potreby 
Strihanie ŽP –  Helsinská, Viedenská, Hanojská

  

  Mestská časť Košice -  Sever :

Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, detské ihriská+vyprázdňovanie smetných košov
Nakladanie konárov, lístia a iného biologického odpadu a odvoz 
Orezávanie krikov- podľa potreby 
Odstraňovanie výmladkov
Premývanie pieskovísk
Strihanie živých plotov – Chalúpková, park Komenského, maratónska trať
Hrabanie Mlynský náhon


Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov :
Čistota zelene – sídlisková zeleň, hlavné ťahy – Trieda L. Svobodu, Prešovská, Sečovská
Detské ihriská  + parky -čistota, vyprázdňovanie  košov, kosenie
Odvoz skládok:    konáre, burina a trávy
Opravy detských zariadení na detských ihriskách –  priebežne
Prekopávanie pieskovísk
Čistenie rigolov
Úprava terénu po prekopávkach  
Zálievka kríkových a kvetinových váz podľa potreby 
Odburinenie kríkových a kvetinových záhonov a váz 
Strihanie ŽP 
Hrabanie -  hlavné ťahy 

Mestská časť – Nad jazerom :

Čistota : denne hlavné ťahy + sídlištná zeleň podľa potreby od ulice Talinská po ulicu Baltická
Prekopávanie pieskovísk a údržba DI +kosenie                
Vyprázdňovanie smetných košov v areáloch DI, na sídlisku - 2x týždenne od ulice Talinská po ulicu Baltická
Orezy stromov
šarabovanie chodníkov
Odvoz biologického odpadu 
Zálievka  výsadieb
Strihanie živých plotov + úprava kríkových záhonov
Vyplievanie kríkových záhonov


Správa budov :

oprava nebezpečných herných prvkov v zmysle kontrol ABT a požiadaviek občanov
oprava lavičiek na základe požiadaviek občanov a technikov zelene
pravidelná údržba a čistota fontán, Severného a Južného potôčika a Mlynského náhona
oprava lavičiek, herných prvkov a nátery na detských ihriskách 
 oprava plastiky Luník VII – Plameň


Odborná záhradnícka skupina :

-  čistenie segmentov –Hlavná ulica
Ústavný súd- kosenie- objednávka
vyplievanie, údržba kvetín- MČ- Západ- Tancujúce dievčatá, Luník VII, Nad jazerom-Poliklinika
výzdoba areálu mobilnou zeleňou-MČ-SM –Psychosociálne centrum
zálievky nočné Hlavná ul. 

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!