Harmonogram prác

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!

Harmonogram predpokladaných prác SMsZ od  od  20.1.2020 – 24.1.2020

Mestská časť Košice - Staré mesto :

Čistota hlavných ťahov a sídliskovej zelene, Mestského parku a parku na Moyzesovej ulici
Údržba parkov EHMK (Moyzesova, Mestský park)
Údržba detských ihrísk a pieskovísk  
Nakladanie a odvoz biologického odpadu
Orez krov Tatranská, Štítova
Orez imela – Mestský park
Zimná údržba – podľa potreby

Mestská časť Košice -  JUH :

Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, detské ihriská + vyprázdňovanie smetných košov strihanie živých plotov
Nakladanie konárov, lístia a iného biologického odpadu a odvoz 
 Odstránenie náletov,  odstr. suchých stromov
Orez krov
Hrabanie lístia - podľa poveternostných podmienok

Mestská časť Košice -  Západ :

Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, detské ihriská+ vyprázdňovanie smetných košov 
Nakladanie konárov, lístia a iného biologického odpadu a odvoz  
Výrub stromov- podľa harmonogramu  
Opravy detských zariadení na detských ihriskách –  priebežne
Odstraňovanie výmladkov
Hrabanie lístia - podľa poveternostných podmienok


Mestská časť Košice - sídlisko Ťahanovce :

Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, detské ihriská+ vyprázdňovanie smetných košov
Nakladanie konárov, lístia a iného biologického odpadu a odvoz 
Orezávanie krikov – podľa potreby 
Výruby suchých stromov

  Mestská časť Košice -  Sever :

Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, detské ihriská+vyprázdňovanie smetných košov
Nakladanie konárov, lístia a iného biologického odpadu a odvoz 
Orezávanie krikov- podľa potreby 
Odstraňovanie výmladkov
Výruby suchých stromov
Výrub stromov + orezy suchých a zlomených konárov
Hrabanie lístia - podľa poveternostných podmienok


Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov :
Čistota zelene – sídlisková zeleň, hlavné ťahy – Trieda L. Svobodu, Prešovská, Sečovská
Detské ihriská  + parky -čistota, vyprázdňovanie  košov
Odvoz skládok:    konáre, lístia
Orezy a čistenie kríkových záhonov
Opravy detských zariadení na detských ihriskách –  priebežne
Čistenie rigolov
Hrabanie lístia - podľa poveternostných podmienok


Mestská časť – Nad jazerom :

Čistota : denne hlavné ťahy + sídlištná zeleň podľa potreby od ulice Talinská po ulicu Baltická
Vizuálna kontrola detských ihrísk  + vyprázdňovanie košov na DI             
Odvoz biologického odpadu 
Úprava kríkových záhonov
Orez stromov
Hrabanie lístia – podľa poveternostných podmienok

Správa budov :

Oprava nebezpečných herných prvkov v zmysle kontrol ABT a požiadaviek občanov
Oprava lavičiek na základe požiadaviek občanov a technikov zelene
Oprava liatin. lavičiek
Výroba oplotenia pre športovisko – Hlinková
Rekonštrukcia sociálnych zariadení Krematórium
Betonáž podlahy fóliovníka

Odborná záhradnícka skupina :


Orez krov MČ Juh - Jantárová
Orez stromov MČ Staré mesto – Strojárenská, Thurzova, Hviezdoslavova

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!