Harmonogram prác

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!

Harmonogram predpokladaných prác SMsZ od 20.5.2019 -25.5.2019

Mestská časť Košice - Staré mesto :

Čistota hlavných ťahov a sídliskovej zelene, Mestského parku a parku na Moyzesovej ulici
Údržba parkov EHMK (Moyzesova, Mestský park)
Údržba detských ihrísk a pieskovísk
Nakladanie a odvoz biologického odpadu
Zálievka výsadieb a travnikov Hlavná
Výrub suchého stromu – Protifašistických bojovníkov
Orez stromov – Bellova ul., Hlavná 
Vyplievanie záhonov - park Moyzesova
Strihanie živých plotov – Štúrova, Hviezdoslavova, Komenského

Mestská časť Košice -  JUH :

Vyčisťovanie plôch zelene – Južná trieda, Rastislavova, Krivá, Jantárová, Alejová, Moldavská, sídlištná zeleň Železníky, Sídl.Turgenevova, Žižkova –Jánošíkova, Sídl.Juh a Juhovýchod
Vyprázdňovanie smetných košov
 Odvoz biologického odpadu
 Údržba detských ihrísk a pieskovísk (premývanie, prekopávanie)
Odburinenie Jantárova
Orez stromov podľa požiadaviek
Odstránenie suchých stromov
Zálievka výsadieb

Mestská časť Košice -  Západ :

Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, detské ihriská+ vyprázdňovanie smetných košov 
Nakladanie konárov, lístia a iného biologického odpadu a odvoz  
Orezávanie stromov- podľa potreby 
Výruby suchých  stromov 
Údržba detských ihrísk = prekopávanie pieskovísk
Opravy detských zariadení na detských ihriskách –  priebežne
Kosenie trávnikov  
Strihanie  ŽP
Vyplievanie kríkových záhonov podľa potreby
 
Mestská časť Košice - sídlisko Ťahanovce :

Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, detské ihriská+ vyprázdňovanie smetných košov
Premývanie a prekopávanie pieskovísk
Nakladanie konárov, lístia a iného biologického odpadu a odvoz 
Orezávanie krikov – podľa potreby 
Výruby suchých  stromov 
Strihanie ŽP – Americká tr.
Orezávanie stromov- podľa potreby
Kosenie detských ihrísk + sídlisko
Dopĺňanie piesku do pieskovísk
 Výsadba Helsinská

  Mestská časť Košice -  Sever :

Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, detské ihriská+vyprázdňovanie smetných košov
Premývanie a prekopávanie pieskovísk
Nakladanie konárov, lístia a iného biologického odpadu a odvoz 
Orezávanie krikov- podľa potreby ,Výruby suchých  stromov 
Orezávanie stromov
Úprava plochy -  park Anička
Zálievka drevín
Strihanie ŽP – sídlisko Beta
Odstraňovanie výmadkov
Kosenie detských ihrísk + šarabovanie drťovaných plôch
I. kosba trávnikov
Strihanie živých plotov Nár. trieda  - dvory + parky Komenského


Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov :
Čistota zelene – sídlisková zeleň, hlavné ťahy – Trieda L. Svobodu, Prešovská, Sečovská
Detské ihriská – čistota, vyprázdňovanie  košov
Odvoz skládok:    konáre, burina a výhrabky
Opravy detských zariadení na detských ihriskách –  priebežne
Prekopávanie pieskovísk
Čistenie rigolov
Šarabovanie DI
Odburinenie kríkových a kvetových záhonov a váz 
Hrabanie – MŠ

Mestská časť – Nad jazerom :

Čistota : denne hlavné ťahy + sídlištná zeleň podľa potreby od ulice Talinská po ulicu Baltická
Prekopávanie pieskovísk a údržba DI                  
Vyprázdňovanie smetných košov v areáloch DI, na sídlisku - 2x týždenne od ulice Talinská po ulicu Baltická
Orezy stromov
Zálievka  výsadieb
Strihanie živých plotov
Kosenie, hrabanie  DI
Vyplievanie kríkových záhonov

Správa budov :

oprava nebezpečných herných prvkov v zmysle kontrol ABT a požiadaviek občanov
oprava lavičiek na základe požiadaviek občanov a technikov zelene
pravidelná údržba a čistota fontán, Severného a Južného potôčika a Mlynského náhona
oprava fantán na Alžbetinej a Moyzesovej 
oprava lavičiek v  areáli MŠ –  v zmysle objednávok

 


Odborná záhradnícka skupina :

Kosenie   Hlavná ul. + parky podľa potreby
Údržba kvetinových záhonov –  Hlavná ulica
Festivalové námestie- výsev letničkových záhonov
Hlavná ul.- Parky/Park pred Divadlom, Park za Divadlom, Južný park, Nám MM- likvidácia cibuľovín  a dvojročiek
DH - park výsev letničkovej  zmesy
Výsadba letničkových záhonov- podľa pripravených záhonov

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!