Harmonogram prác

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!

Harmonogram predpokladaných prác SMsZ od 13.8.2018 – 17.8.2018

Mestská časť Košice - Staré mesto :

Čistota hlavných ťahov a sídliskovej zelene, Mestského parku a parku na Moyzesovej ulici
Údržba parkov EHMK (Moyzesova, Mestský park)
Údržba detských ihrísk a pieskovísk
Nakladanie a odvoz biologického odpadu
Zálievka parkov na Hlavnej ulici a realizovanej výsadby
Orezy stromov Masarykova  /verejné osvetlenie/
Strihanie ŽP Letná
Strihanie kríkových záhonov – Masarykova, 


Mestská časť Košice -  JUH :

Vyčisťovanie plôch zelene – Južná trieda, Rastislavova, Krivá, Jantárová, Alejová, Moldavská, sídlištná zeleň Železníky, Sídl.Turgenevova, Žižkova –Jánošíkova, Sídl.Juh a Juhovýchod
Vyčisťovanie smetných košov
Údržba pieskovísk a detských ihrísk
Orez stromov a krov podľa požiadaviek obyvateľov – 
Odvoz biologického odpadu
Odburinenie krov 
Zálievka vysadených drevín
Čistenie rigolov
Odstraňovanie výmladkov
Rez živých plotov


Mestská časť Košice -  Západ :

Čistota sídliska
Plošina  – orez stromov podľa harmonogramu 
Odvoz konárov a kôp – podľa harmonogramu
Prekovanie pieskovísk a údržba na DI
Strihanie ŽP 


Mestská časť Košice - sídlisko Ťahanovce :

Čistota-hlavné ťahy, sídliská, parky, detské ihriská+vyprázdňovanie smetných košov
Nakladanie konárov, lístia a iného biologického odpadu a odvoz
Výsadba 
Prekopávanie a premývanie pieskovísk
Hrabanie lístia
Orezy stromov
Orezy kríkov
Odstraňovanie náletov, výmladkov

Mestská časť Košice - Sever :

· Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky Komenského, park Anička a detské ihriská + vyprázdňovanie smetných košov
· Nakladanie konárov,lístia a iného biologického odpadu a odvoz
· Výsadba 
· Prekopávanie a premývanie pieskovísk
· Hrabanie lístia
· Orezy stromov
· Orezy kríkov
        · Odstraňovanie náletov, výmladkov

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov :
Čistota zelene – sídlisková zeleň, 
Hrabanie sena
Detské ihriská na celom sídlisku – čistota, vyprázdňovanie  košov, premývanie pieskovísk
Odvoz skládok:    konáre, lístie, seno, burina z okopávok   
Opravy detských zariadení na detských ihriskách –  podľa harmonogramu
Okopávky a vyplievanie kríkových záhonov a váz 
Zálievky stromov, krov, váz, trávnych kobercov
Výrub suchých stromov – podľa potreby


Mestská časť – Nad jazerom :

Čistota  hlavné ťahy + sídlisko                     
Vyprázdňovanie smetných košov na DI
Orez krov + odvoz
Údržba detských ihrísk a pieskovísk

Správa budov :

oprava herných prvkov podľa harmonogramu
údržba a čistenie fontán v meste + Mlynský náhon

Odborná záhradnícka skupina : 

Údržba parkov a kvetinových záhonov v meste

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!