Harmonogram prác

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!

Harmonogram predpokladaných prác SMsZ od 17.10.2018 –  24 .10.2018

Mestská časť Košice - Staré mesto :

Čistota hlavných ťahov a sídliskovej zelene, Mestského parku a parku na Moyzesovej ulici
Údržba parkov EHMK (Moyzesova, Mestský park)
Údržba detských ihrísk a pieskovísk
Nakladanie a odvoz biologického odpadu
Zálievka parkov na Hlavnej ulici a realizovanej výsadby
Vyplievanie záhonov
Odstraňovanie výmladkov a náletov 
Hrabanie a odvoz trávy 
Orez konárov a výrub stromov 
 

Mestská časť Košice -  JUH :

Vyčisťovanie plôch zelene
Vyčisťovanie smetných košov
Údržba pieskovísk a detských ihrísk
Orez stromov a krov podľa požiadaviek obyvateľov – 
Odvoz biologického odpadu
Odburinenie krov 
Zálievka vysadených drevín
Čistenie rigolov
Odstraňovanie výmladkov
Rez živých plotov


Mestská časť Košice -  Západ :

Čistota sídliska
Odvoz konárov a kôp – podľa harmonogramu
Prekovanie pieskovísk a údržba na DI
Výsadba stromov a krov – podľa harmonogramu


Mestská časť Košice - sídlisko Ťahanovce :

Čistota-hlavné ťahy, sídliská, parky, detské ihriská+vyprázdňovanie smetných košov
Nakladanie konárov, lístia a iného biologického odpadu a odvoz
Výsadba 
Prekopávanie a premývanie pieskovísk
Hrabanie lístia
Orezy stromov
Orezy kríkov
Odstraňovanie náletov, výmladkov


Mestská časť Košice - Sever :

· Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky Komenského, park Anička a detské ihriská + vyprázdňovanie smetných košov
· Nakladanie konárov,lístia a iného biologického odpadu a odvoz
· Výsadba 
· Prekopávanie a premývanie pieskovísk
· Hrabanie lístia
· Orezy stromov
· Orezy kríkov
        · Odstraňovanie náletov, výmladkov

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov :
Čistota zelene – sídlisková zeleň, hlavné ťahy – Trieda L. Svobodu, Prešovská, Sečovská
·    Kosenie
·    Detské ihriská – čistota, vyprázdňovanie  košov, premývanie pieskovísk
·    Odvoz skládok:    konáre, lístie, seno, burina z okopávok, kopy z rigolov    
·    Opravy detských zariadení na detských ihriskách –  podľa harmonogramu
·    Okopávky a vyplievanie kríkových záhonov a váz 
·    Zálievky stromov, krov, váz, trávnych kobercov
·    Výruby  stromov 
·    Výsadba stromov a kríkových záhonov
·    Čistenie rigolov

Mestská časť – Nad jazerom :

Čistota  hlavné ťahy + sídlisko                     
Vyprázdňovanie smetných košov na DI
Orez krov + odvoz
Údržba detských ihrísk a pieskovísk

 

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!