Harmonogram prác

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!

Harmonogram predpokladaných prác SMsZ od  od 4.11.2019 – 8.11.2019

Mestská časť Košice - Staré mesto :

Čistota hlavných ťahov a sídliskovej zelene, Mestského parku a parku na Moyzesovej ulici
Údržba parkov EHMK (Moyzesova, Mestský park)
Údržba detských ihrísk a pieskovísk  
Nakladanie a odvoz biologického odpadu
Zálievka výsadieb a trávnikov Hlavná
Výsadba stromov – Nám. Osloboditeľov
Sadové úpravy Karpatská 5

Mestská časť Košice -  JUH :

Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, detské ihriská + vyprázdňovanie smetných košov strihanie živých plotov
Prekopávanie a premývanie pieskovísk
Nakladanie konárov, lístia a iného biologického odpadu a odvoz 
 Odstránenie náletov,  odstr. suchých stromov
Výsadba stromov sídl. Turgenevova
Výsadba ŽP Juž. tr. + zálievka 
Úprava terénu po výkopových prácach TEHO 
Výsadba záhonu na Železnikoch pri OC Fresh
Vyhrabávanie lístia – Cintorínska, Rastislavova, Zborovská


Mestská časť Košice -  Západ :

Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, detské ihriská+ vyprázdňovanie smetných košov 
Nakladanie konárov, lístia a iného biologického odpadu a odvoz  
Výrub stromov- podľa harmonogramu  
Údržba detských ihrísk = Premývanie a prekopávanie pieskovísk + kosenie 
Opravy detských zariadení na detských ihriskách –  priebežne
Odstraňovanie výmladkov
Odburiňovanie krov + čistota  pri OC
Jesenná výsadba 
Hrabanie lístia Luník I


Mestská časť Košice - sídlisko Ťahanovce :

Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, detské ihriská+ vyprázdňovanie smetných košov
Premývanie a prekopávanie pieskovísk + kosenie
Nakladanie konárov, lístia a iného biologického odpadu a odvoz 
Orezávanie krikov – podľa potreby 
Strihanie ŽP –  Bukurešťská, Berlínska, Americká tr.
Jesenná výsadba
Výruby suchých stromov

  

  Mestská časť Košice -  Sever :

Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, detské ihriská+vyprázdňovanie smetných košov
Nakladanie konárov, lístia a iného biologického odpadu a odvoz 
Orezávanie krikov- podľa potreby 
Odstraňovanie výmladkov
Premývanie  a prekopávanie pieskovísk + kosenie
Výruby suchých stromov
Orezy krov
Jesenná výsadba
Hrabanie lístia

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov :
Čistota zelene – sídlisková zeleň, hlavné ťahy – Trieda L. Svobodu, Prešovská, Sečovská
Detské ihriská  + parky -čistota, vyprázdňovanie  košov, kosenie
Odvoz skládok:    konáre, burina a trávy
Opravy detských zariadení na detských ihriskách –  priebežne
Prekopávanie pieskovísk
Čistenie rigolov
Úprava terénu po prekopávkach  
Zálievka kríkových a kvetinových váz podľa potreby 
Odburinenie kríkových a kvetinových záhonov a váz 
Hrabanie lístia - jesenné
Hrabanie trávnikov po kosení
Sadové úpravy Adlerová
Výruby stromov


Mestská časť – Nad jazerom :

Čistota : denne hlavné ťahy + sídlištná zeleň podľa potreby od ulice Talinská po ulicu Baltická
Údržba DI                
Vyprázdňovanie smetných košov v areáloch DI, na sídlisku - 2x týždenne od ulice Talinská po ulicu Baltická
Orezy stromov
Šarabovanie chodníkov
Odvoz biologického odpadu 
Zálievka  výsadieb
Úprava kríkových záhonov
Hrabanie lístia

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!