Harmonogram prác

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!

Harmonogram predpokladaných prác SMsZ od 21.5.2018 – 25.5.2018

Mestská časť Košice - Staré mesto :

Čistota hlavných ťahov a sídliskovej zelene, Mestského parku a parku na Moyzesovej ulici
Údržba parkov EHMK (Moyzesova, Mestský park)
Údržba detských ihrísk a pieskovísk
Nakladanie a odvoz biologického odpadu
Zálievka parkov na Hlavnej ulici a realizovanej výsadby
Vyplievanie záhonov – Štúrova, ul. Kuzmányho, Lomená
Strihanie živých plotov – ul. Kuzmányho, Hviezdoslavova
Výruby suchých stromov – Masarykova, Mestský park
Orezanie krov – Jesenná 18, Kuzmányho 7


Mestská časť Košice -  JUH :

Vyčisťovanie plôch zelene – Južná trieda, Rastislavova, Krivá, Jantárová, Alejová, Moldavská, sídlištná zeleň Železníky, Sídl.Turgenevova, Žižkova –Jánošíkova, Sídl.Juh a Juhovýchod
Vyčisťovanie smetných košov
Údržba pieskovísk a detských ihrísk
Orez stromov a krov podľa požiadaviek obyvateľov – Pasteurova , Rastislavova
Odvoz biologického odpadu
Odburinenie krov a ruží Železníky
Zálievka vysadených drevín


Mestská časť Košice -  Západ :

Čistota sídliska
Plošina  – orez stromov podľa harmonogramu 
Odvoz konárov a kôp – podľa harmonogramu
Prekovanie pieskovísk a údržba na DI
Úprava terénu po stavbe MET + revitalizácia trávnika

Mestská časť Košice - sídlisko Ťahanovce :

Čistota-hlavné ťahy, sídliská, parky, detské ihriská+vyprázdňovanie smetných košov
Nakladanie konárov, lístia a iného biologického odpadu a odvoz
Výsadba 
Prekopávanie a premývanie pieskovísk
Hrabanie lístia
Orezy stromov
Orezy kríkov
Odstraňovanie náletov, výmladkov
Kosenie trávnikov 


Mestská časť Košice - Sever :

· Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky Komenského, park Anička a detské ihriská+vyprázdňovanie smetných košov
· Nakladanie konárov,lístia a iného biologického odpadu a odvoz
· Výsadba 
· Prekopávanie a premývanie pieskovísk
· Hrabanie lístia
· Orezy stromov
· Orezy kríkov
        · Odstraňovanie náletov, výmladkov
· Kosenie trávnikov

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov :
Čistota zelene – sídlisková zeleň, Trieda L. Svobodu, Prešovská, Sečovská
Kosenie a hrabanie sena –kosenie ukončené, hrabanie pokračuje od Charkovskej smerom na Adlerovu
Detské ihriská na celom sídlisku – čistota, vyprázdňovanie  košov, premývanie pieskovísk
Odvoz skládok:    konáre, lístie, seno   
Opravy detských zariadení na detských ihriskách –  podľa harmonogramu, Postupimská
Okopávky a vyplievanie kríkových záhonov a váz – Lidické námestie, Trieda L. Svobodu
Zálievky stromov, krov, váz, trávnych kobercov
Adlerova, Kurská –dosadba živého plota
Výrub suchých stromov – podľa potreby


Mestská časť – Nad jazerom :

Čistota  hlavné ťahy + sídlisko                     
Vyprázdňovanie smetných košov na DI
Orez krov + odvoz
Údržba detských ihrísk a pieskovísk


Správa budov :

oprava herných prvkov na DI -DH
oprava herných prvkov na DI-JUH
osadenie betonovej dlažby na DI-Bocatiova´
výstavba chodníka na Gagarinovom námestí

Odborná záhradnícka skupina :

Výsadba letničiek úpark za ŠD a EDUSHO,nám. MM
Kosenie Hlavná ulica – podľa potreby
vynášanie segmentov na kvetinové stĺpy Hlavná ul. , Alžbetina, Dominikánske nám., Mlynská

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!