Medzinárodné podujatie HOMBRE 2017 – človek svetového formátu