Výzva na preloženie ponuky "Monitoring stability Sídliska DH-doplnenie monitorovacích objektov II.-V.okrsok"-Spis č.06-A3-2018-prieskum trhu-ZsNH