Výzva na predloženie ponuky-Nákup náhradných dielov na vozidlá AVIA-Spis.č.01-A1-2018-Zákazka s nízkou hodnotou-prieskum trhu