Výzva na predloženie cenovej ponuky-Motorový fúkač,motorové nožnice, motorová píla-Spis č. 05-A1-2018 – prieskum trhu – zákazka s nízkou hodnotou