CINTORÍN A KREMATÓRIUM

CINTORÍN A KREMATÓRIUM

 

Prevádzkový poriadok  - (dokumenty VZN č.213 vrátane cenníka služieb) - Cintorín

 

Prevádzkový poriadok  - (dokumenty VZN č.214 vrátane cenníka služieb) - Krematórium

 


 

KONTAKTY :

Cintorín         : 0910 678 159

Krematórium : 0910 677 669

 

E-MAIL: cintorin@smsz.sk