Cenník

Cenník okrasných drevín a doplnkového sortimentu na rok 2018

Platnosť cenníka - 03/2018 - platnosť cenníka začína plynúť dátumom vydania. SMsZ si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Cenník je platný do vydania nového cenníka. Údaje a parametre majú iba informačný charakter.

  • Platba za nakúpený tovar je v hotovosti.
  • Po dohode s našou organizáciou je možný odber tovaru na základe objednávky.
  • Pri väčšom odbere tovaru si naša organizácia vyhradzuje právo žiadať zálohovú platbu.
  • Podmienkou je osobný odber v Záhrade Bernátovce, alebo v predajni na Rastislavovej 79.
  • Ceny materiálu sú uvedené bez DPH 20%, zahŕňajú náklady spojené s manipuláciou a balením, na mieste odberu.
  • Na požiadanie je možný odber drevín označených VP aj s balom, za príplatok 5,00 €  s priemerom balu do 35 cm a 11,30 €  s priemerom balu do 70 cm.

V našej predajni na Rastislavovej ulici č. 79, vám ponúkame okrem okrasných drevín, trvaliek, dvojročiek a letničiek aj doplnkový sortiment - substráty, hnojivá, trávne semeno, mulčovaciu kôru a iné.

Zľavy

Podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a samosprávy si môžu uplatniť zľavu na rastlinný materiál 20% z predajnej ceny a 10% zľava na doplnkový sortiment v predajni na Rastislavovej 79.

Podnikateľský subjekt pri prvom nákupe predloží výpis z obchodného alebo živnostenského registra, ktorý bude zaevidovaný na predajni ( predajňa Rastislavova 79, alebo záhrada  Bernátovce ) a  občiansky preukaz. Pri každom ďalšom nákupe sa preukáže občianskym  preukazom.

Zľavy nie sú poskytované na tovar v akciových cenách. Jednotlivé zľavy sa nesčítavajú.

Vyberte si produkt z nášho cenníka (v PDF formáte), vyplňte nasledovný formulár a uveďte o aký produkt máte záujem.