Úsek projekcie a prípravy výroby


 • Poradenstvo
 • Projekty sadových úprav – verejná zeleň, obchodné centrá, rodinné záhrady
 • Rekonštrukcia existujúcej zelene
 • Projekty detských ihrísk, multifunkčných ihrísk
 • Výpočty spoločenskej hodnoty
 • Rozpočtovanie sadových úprav
 • Interiérová zeleň
 • Reprezentačné výzdoby interiérov
 • Pietna zeleň
 • Mobilná zeleň
 • Závlahy

SMSZ-007


Na základe Vašej požiadavky vypracujeme projekt sadových úprav podľa Vašich predstáv.


Ing. Marta Popríková

Poverená zastupovaním štatutárneho orgánu organizácie

poprikova@smsz.sk
055/726 34 03 (sekretariát)

Ing. Marek Bobík

Vedúci odd .prípravy výroby zelene a projekcie

bobik@smsz.sk
055/726 34 40

Stránkové hodiny Po. – Pia. 8:00-14:00


Prevádzkujeme údržbu verejnej zelene a detských ihrísk v správe majetku mesta Košice, vrátane prvkov drobnej architektúry.
Na základe vašej požiadavky Vám zrealizujeme každú sadovú úpravu – rodinnú záhradu, ale aj okolie Vašej firmy.