Ponúkame do prenájmu

Kancelárske a skladovacie priestory na Rastislavovej 79 v Košiciach. Ponúkame možnosť parkovania v uzavretom areáli, ktorý je strážený zamestnancami vlastnej ochrany.

drevené lavice na rôzne akcie
altánok v mestskom parku

JUDr. Katarína Ondášová

Poverená vedením Právneho a personálneho úseku

ondasova@smsz.sk
055/726 34 10