Kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov v Záhrade Bernátovce.

Kompostáreň mesta Košice v Záhrade Bernátovce bola spustená do prevádzky v roku 2011. zhodnocuje biologicky rozložiteľný odpad(BRO) z mesta Košice

Vhodné na spracovanie : v kompostárni spracovávame prevažne biologicky rozložiteľný odpad lístie, trávu, konáre, drevo, korene stromov, výkopovú zeminu, odpad z trhovísk – zvyšky  ovocia, zeleniny a iných rastlinných tkanív, a pod.
Všetky druhy odpadov, ktoré môžeme spracovať nájdete v zozname Odpady vhodné na spracovanie (ZOZNAM ODPADOV) (CENNÍK ZHODNOCOVANIA ODPADOV)
Prijímame výlučne odpady vzniknuté na území Košíc.
Odpad je nutné vytriediť od nekompostovateľných odpadov, hlavne plastov, kovov a skla. Odpad je pri odovzdaní  zvážený a je vystavený vážny lístok s kódom odpadu a ostatnými náležitosťami potrebnými pre vašu evidenciu nakladania s odpadmi .

OZNAM: Príjem odpadu od občanov mesta Košice

Dostupnosť : kompostáreň sa nachádza v areáli Záhrady Bernátovce Správy mestskej zelene v Košiciach

Kontakty :

Ing. Martina Kaňuchová 
majsterka Kompostárne
kanuchova@smsz.sk
t.č. 0914 327 062


Ing. Peter Vrábel 
vedúci oddelenia záhrad
vrabel@smsz.sk
055/726 34 38

 

Pracovná doba
od pondelka do soboty       od 7:3017:30 hod.
obedňajšia prestávka    od 10:30 do 11:00 hod.

Fotogaleria

Kompostaren1
Preosievanie kompostu

Kompostaren2
Založené kompostovacie hroble

Kompostaren3
Drvenie drevnej hmoty veľkokapacitným drvičom


Zverejnené dokumenty :

 

OU KE OSZP 3-2015

OU KE OSZP 3-2015 - 039608 - 3_2OU KE OSZP 3-2015 - 039608 - 3_3

 

 

 

 

Rozhodnutie ŠSOH- 2011-00767-3

Rozhodnutie ŠSOH- 2011-00767-3_1Rozhodnutie ŠSOH- 2011-00767-3_2Rozhodnutie ŠSOH- 2011-00767-3_3Rozhodnutie ŠSOH- 2011-00767-3_4Rozhodnutie ŠSOH- 2011-00767-3_5Rozhodnutie ŠSOH- 2011-00767-3_6Rozhodnutie ŠSOH- 2011-00767-3_7Rozhodnutie ŠSOH- 2011-00767-3_8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠSOH 201201934-5
ŠSOH 201201934-5_1.pdf
ŠSOH 201201934-5_2.pdf
ŠSOH 201201934-5_3.pdf
ŠSOH 201201934-5_4.pdf