Havarijný stav dvoch stromov pagaštana konského na Kisdyho ulici v Košiciach bol dôvodom, prečo sa  Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach rozhodla v týchto dňoch prikročiť k ich vyrúbaniu. „Zdravotný stav stromov predstavuje pre obyvateľov v tejto lokalite reálne nebezpečenstvo ohrozenia majetku, zdravia, dokonca životov,“ uviedol k problematike riaditeľ SMsZ Róbert Trtík.

Podľa neho má jeden zo stromov značnú novú a zároveň i starú mrazovú trhlinu, siahajúcu do výšky asi dva metre a predstavuje vysoké bezpečnostné riziko. Druhý zo stromov má dutinu ošetrenú fytopatológom, pričom bol urobený vývod na odtok nahromadenej vody. Aj jeho prevádzková bezpečnosť predstavuje vysoké bezpečnostné riziko.

Ako ďalej uviedol riaditeľ mestskej organizácie, zákon  č. 543/2002 Zb. O ochrane prírody a krajiny priamo ukladá správcovi zelene vyrúbanie stromov v havarijnom stave. „V takomto prípade výrub stromov podlieha oznamovacej povinnosti a je potrebné ho vykonať bezodkladne,“ zdôraznil Trtík.

Uviedol tiež, že chápe snahu aktivistov o záchranu stromov. „Žiadny z nich však neponesie zodpovednosť za prípadne škody, ktoré by havarijný stav spôsobil,“ poznamenal s tým, že by bolo zvláštne predpokladať, že niekto by mal záujem na likvidácii stromov, ktoré sú súčasťou parkovej výsadby bez toho, aby to bolo nutné. pagaštanpagaštan2