Riaditeľ
055/726 34 01
Sekretariát riaditeľa
055/726 34 01
Ústredňa
055 / 7263 403
Email
smsz@smsz.sk
Mimo pracovnej doby, počas sviatkov
055 / 7263 490 , 0902 613 265
Sekretariát prevádzkovo technickej námestničky
055 / 726 34 03
Vedúca ekonomického úseku
055 / 726 34 05
Poverená zastupovaním vedúcej právneho a personalného úseku
055 / 726 34 10
Vedúci technického oddelenia
055 / 726 34 26
Vedúci DMS a starostlivosti o základné prostriedky
055 / 726 34 49
Vedúci oddelenia záhrad, prípravy výroby záhrady, odbytu a odbornej záhr. skupiny
055 / 726 34 38
Vedúci referátu Vlastnej ochrany, Centrálneho skladu, BOZP, OPP, CO
055 / 726 34 23
Vedúci oddelenia prípravy výroby zelene a projekcie
055 / 7263 440
Technici zelene
MČ Košice - Staré mesto
055 / 726 34 15
MČ Košice - Juh
055 / 726 34 18
MČ Košice - Sever, MČ Košice – Ťahanovce
055 / 726 34 16
MČ Košice - Nad jazerom
055/726 34 20
MČ Košice - Dargovských hrdinov
055 / 726 34 19
MČ Košice - Západ
055 / 726 34 17
Predajňa rastlinného materiálu
055 / 726 34 50
Košický hrad
0904 950 304
Mestský Park
0914 320 777
Multifunkčné ihriská
Pajorova
0904 129 857
Amurská
0904 983 151
Minerálny prameň Anička
0904 890 171