PRIJMEME  DO  TRVALÉHO  PRACOVNÉHO  POMERU

 

MAJSTER

Kvalifikačná požiadavka: VŠ (záhradníctvo)
Požiadavka na prax: aj bez praxe
Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, organizačné schopnosti, znalosť pestovateľských postupov
ELEKTRIKÁR – SILNOPRÚDAR
Kvalifikačná požiadavka: SOU, ÚSO (elektromechanik)
Požiadavka na prax: 3 roky
Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov – min. § 22,
znalosti vodoinštalatérskych prác, vodičský preukaz sk. „B“, samostatnosť, zručnosť a zodpovednosť
pri vykonávaní prác

 

Kontaktná osoba : JUDr. Katarína Ondášová – poverená vedením právneho a personálneho úseku
                                   Henrieta Nagyová – SOR pre personálnu prácu
                                  Jolana Semanová – referent pre personálnu prácu

   t.č. : 055/7263410, 7263443
                                   e-mail : ondasova@smsz.sk
                                    nagyova@smsz.sk
                                     semanovaj@smsz.sk
Košice,  19. 12. 2016
strih