PRIJMEME  DO  TRVALÉHO  PRACOVNÉHO  POMERU

MAJSTER

Kvalifikačná požiadavka: VŠ (záhradníctvo)

Požiadavka na prax: aj bez praxe

Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, organizačné schopnosti, znalosť pestovateľských postupov

 

 

ELEKTRIKÁR – SILNOPRÚDAR

Kvalifikačná požiadavka: SOU, ÚSO (elektromechanik)

Požiadavka na prax: 3 roky

Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov – min. § 22,

znalosti vodoinštalatérskych prác, vodičský preukaz sk. „B“, samostatnosť, zručnosť a zodpovednosť

pri vykonávaní prác

 

Kontaktná osoba : JUDr. Katarína Ondášová – poverená vedením právneho a personálneho úseku

Henrieta Nagyová – SOR pre personálnu prácu

Jolana Semanová – referent pre personálnu prácu

  1. č. : 055/7263410, 7263443

e-mail :

ondasova@smsz.sk

nagyova@smsz.sk

semanovaj@smsz.sk

 

 

Košice,  31. 05. 2017

strih