PRIJMEME  DO  TRVALÉHO  PRACOVNÉHO  POMERU

MAJSTER

Kvalifikačná požiadavka: VŠ (záhradníctvo)

Požiadavka na prax: aj bez praxe

Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, organizačné schopnosti, znalosť pestovateľských postupov

 

 

STROJNÍK MECHANIZAČNÝCH PROSTRIEDKOV PRE KOMPOSTOVANIE

Kvalifikačná požiadavka: SOU, ÚSO

Požiadavka na prax: 2 roky

Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, vodičský preukaz sk. „C“, spôsobilosť na obsluhu nakladacieho a vykladacieho stroja kolesového, údržba strojov a zariadení, technické zručnosti

 

VODIČ NA

Kvalifikačná požiadavka: SOU, ÚSO

Požiadavka na prax: 1 rok

Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, vodičský preukaz sk. „C,D“, zdravotná a psychická spôsobilosť na vedenie NA, kvalifikačná karta vodiča, údržba NA, technické zručnosti

Kontaktná osoba : JUDr. Katarína Ondášová – poverená vedením právneho a personálneho úseku

Henrieta Nagyová – SOR pre personálnu prácu

Jolana Semanová – referent pre personálnu prácu

  1. č. : 055/7263410, 7263443

e-mail :

ondasova@smsz.sk

nagyova@smsz.sk

semanovaj@smsz.sk

 

 

Košice,  31. 05. 2017

strih