K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!

Harmonogram predpokladaných prác SMsZ od 16.10.2017 – 20.10.2017
zahradkar-ovocny-stromcek-perex

Mestská časť Košice – Staré mesto :

Čistota hlavných ťahov a sídliskovej zelene, Mestského parku a parku na Moyzesovej ulici
Údržba parkov EHMK (Moyzesova, Mestský park)
Údržba detských ihrísk a pieskovísk
Vyplievanie záhonov – Pajorova, park Floriánska, park Haviarska
Kosenie Mestský park
Terénne a sadové úpravy havarijných prekopávok
Orezy a výruby stromov – podľa požiadaviek
Nakladanie a odvoz biologického odpadu
Mestská časť Košice – JUH :

Vyčisťovanie plôch zelene – Južná trieda, Rastislavova, Krivá, Jantárová, Alejová, Moldavská, sídlištná zeleň Železníky, Sídl.Turgenevova, Žižkova –Jánošíkova, Sídl. Juh a Juhovýchod
Vyčisťovanie smetných košov
Údržba pieskovísk a detských ihrísk
Orez stromov a krov podľa požiadaviek obyvateľov
Odvoz biologického odpadu
Zálievka novovysadených drevín
Odburinenie krov – Južná trieda
Mestská časť Košice – Západ :

čistota = hlavných ťahov, sídlisko
vyplievanie záhonov a kvetináčov podľa harmonogramu
revitalizácie zelene
prekopávanie pieskovísk a údržba DI
strihanie ŽP – podľa harmonogramu
odstraňovanie výmlatov podľa harmonogramu
zálievka stromov a krov po sídlisku
prepieranie pieskovísk
výrub stromov
realizácia prekopávok
výsadba krov a stromov podľa projektu sadových úprav
Mestská časť Košice – sídlisko Ťahanovce :

Čistota-hlavné ťahy, sídliská, parky, detské ihriská+vyprázdňovanie smetných košov
Nakladanie konárov a iného biologického odpadu a odvoz
Strihanie živých plotov
Premývanie a prekopávanie pieskovísk
Orezy nevhodne rastúcich konárov stromov
Vyplievanie kríkových záhnov
Výsadby stromov, kríkov
Zálievka výsadby
Mestská časť Košice – Sever :

Čistota – hlavné ťahy,sídliská, parky Komenského, park Anička a detské ihriská + vyprázdňovanie smetných košov
Nakladanie konárov a iného biologického odpadu a odvoz
Zálievka výsadieb
Orezy nevhodne rastúcich konárov stromov
Odstraňovanie náletov, výmladkov
Vyplievanie kríkových záhonov
Premývanie a prekopávanie pieskovísk
Strihanie živých plotov
Výsadby stromov, kríkov
Kosenie a hrabanie

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov :
Čistota zelene – sídlisková zeleň, Trieda L. Svobodu, Prešovská, Sečovská
Strihanie živých plotov + odvoz konárov podľa harmonogramu
Detské ihriská – čistota, vyprázdňovanie smetných košov, prekopanie, premývanie  pieskovísk
Odvoz skládok:    konáre zo živých plotov, burina z okopávok
Okopávky a vyplievanie kríkových záhonov –
Opravy detských zariadení na detských ihriskách –  podľa harmonogramu
Zálievky nových výsadieb
Park Baštovanského – starostlivosť o kvetinové záhony- zálievky, vyplievanie, vyprázdňovanie smetných košov
Doplnenie piesku do pieskovísk – podľa zoznamu
Obnova trávnikov po rozkopávkach VVS.

Mestská časť – Nad jazerom :

Čistota hlavné ťahy + sídlisko
Vyprázdňovanie smetných košov
Orez krov + odvoz
Údržba detských ihrísk a pieskovísk
Strihanie živých plotov
Vyplievanie kríkových záhonov
Zálievky výsadieb

Správa budov :

opravy detských ihrísk v zmysle kontrol ABT
akcia – rekonštrukcia detské ihrisko Fábryho 1-3
akcia – rekonštrukcia športového  ihriska Krupinská
akcie – práce pre Biznis centrum – Moldavská 8

Odborná záhradnícka skupina :

výsadba-cibuľovín  a dvojročiek : Poštová ul., Dom umenia, Zbrojníčná ul., Prezidentská kancelária
likvidácia záhonov – letničiek + príprava rotavátorovaním   na výsadbu cibuľovín a dvojročiek – Tip Top, DH, Ťahanovce

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!