K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!

Harmonogram predpokladaných prác SMsZ 1.06.2017 – 7.6.2017zahradkar-ovocny-stromcek-perex

Mestská časť Košice – Staré mesto :

Čistota hlavných ťahov a sídliskovej zelene, Mestského parku a parku na Moyzesovej ulici
Údržba parkov EHMK (Moyzesova, Mestský park)
Údržba detských ihrísk a pieskovísk
Nakladanie a odvoz biologického odpadu
Kosenie – Kuzmányho sídlisko
Hrabanie trávy – Kuzmányho sídlisko
Vyplievanie záhonov – Kuzmányho ulica – električková trať, Štefánikova, Protifašistických bojovníkov
Strihanie živých plotov – Kuzmányho ul., Československej armády
Mestská časť Košice – JUH :

Vyčisťovanie plôch zelene – Južná trieda, Rastislavova, Krivá, Jantárová, Alejová, Moldavská, sídlištná zeleň Železníky, Sídl.Turgenevova, Žižkova –Jánošíkova, Sídl.Juh a Juhovýchod
Vyčisťovanie smetných košov
Údržba pieskovísk a detských ihrísk
Orez stromov podľa požiadaviek
Odvoz biologického odpadu
Úprava prekopávok po VVS, a.s.
Akcia: založenie trávnika mačinovaním- Parčík J.Psotku
Odburinenie kríkových záhonov –  parčík J.Psotku
Zálievka novovysadených drevín
2.kosba Sídl.Turgenevova, Žižkova, Jánošíkova, Kukučínova, Skladná, Fejova, Pasteur.nám, Mudroňova, Bulharská
Hrabanie po kosení MŠ Oštepová,Miškovecká,Turgenevova
Mestská časť Košice – Západ :

čistota = hlavných ťahov, sídlisko
odvoz zhrabkov aj z pridomoviek
čistota a údržba detských ihrísk
strihanie ŽP – L7, L3
hrabanie L1 a MŠ
orez krov podľa požiadaviek
orez stromov podľa harmonogramu
výrub suchých stromov

Mestská časť Košice – sídlisko Ťahanovce :

Čistota – hlavné ťahy, sídliská, parky, detské ihriská+vyprázdňovanie smetných košov
Nakladanie konárov a iného biologického odpadu a odvoz
Výsadba drevín
Orezy nevhodne rastúcich konárov stromov
Údržba detských ihrísk
Strihanie živých plotov

Mestská časť Košice – Sever :

Čistota-hlavné ťahy, sídliská, parky Komenského, park Anička a detské ihriská+vyprázdňovanie smetných košov
Kosenie, hrabanie trávnikov
Nakladanie konárov a iného biologického odpadu a odvoz
Zálievka výsadby
Orezy nevhodne rastúcich konárov stromov,
Odstraňovanie náletov, výmladkov
Výsadba rastlinného materiálu
Údržba detských ihrísk
Strihanie živých plotov

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov :

Čistota zelene – sídlisková zeleň, Trieda L. Svobodu, Prešovská, Sečovská
Kosenie trávnikov  –  2. kosba : Trieda L. Svobodu, Prešovská, Sečovská, okrsok 1 – od Kurskej ul.
Hrabanie a odvoz sena z jednotlivých lokalít
Strihanie živých plotov + odvoz konárov: Trieda L. Svobodu
Detské ihriská na celom sídlisku – čistota, vyprázdňovanie smetných košov, prekopanie, premývanie  pieskovísk
Odvoz skládok:    konáre  z ulíc  Krosnianska,
Okopávky a vyplievanie kríkových záhonov – Sečovská, Orechová
Opravy detských zariadení na detských ihriskách – Fábryho, Adlerova  a podľa harmonogramu
Zálievky výsadieb cisternou – Nový park na Maršála Koneva, Maurerova za OC Laborec, kvetinové záhony na parku Baštovanského
Park Baštovanského – starostlivosť o kvetinové záhony- zálievky, vyplievanie, vyprázdňovanie smetných košov
Výsadba letničiek do kameninových váz na Triede L. Svobodu
Doplnenie piesku do pieskovísk – podľa zoznamu
Mestská časť – Nad jazerom :

Čistota hlavné ťahy + sídlisko
Vyprázdňovanie smetných košov
Orez krov + odvoz
Sadové úpravy po prekopávkach
Údržba detských ihrísk a pieskovísk
Strihanie živých plotov
Správa budov :

práce na rekonštrukcii DI Lidické námestie 9-11 a Fábryho 1-3
pokračovanie v oprave DI na stredisku Západ
pokračovanie v budovaní spŕch na stredisku Západ
Odborná záhradnícka skupina :

Kosenie – Hlavná ulica, Námestie osloboditeľov, Námestie MM, VÚC
Príprava záhonov : Poštová ulica, Emblém + Magistrát mesta Košice
Výsadba trvaliek – akcia Nová Terasa
Výsadba letničiek – Dom umenia, Poštová ulica, Magistrát mesta Košice

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!