K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!

Harmonogram predpokladaných prác SMsZ od 20.4.2017 – 26.4.2017zahradkar-ovocny-stromcek-perex

Mestská časť Košice – Staré mesto :

Čistota hlavných ťahov a sídliskovej zelene, Mestského parku a parku na Moyzesovej ulici
Údržba parkov EHMK (Moyzesova, Mestský park)
Údržba detských ihrísk a pieskovísk
Nakladanie a odvoz biologického odpadu
Výsadba krov – Zimná 7 – 11
Orez krov – Dargovská 3
Orez stromov – Garbiarska ul.
Kosenie – Mestský park

Mestská časť Košice – JUH :

Vyčisťovanie plôch zelene – Južná trieda, Rastislavova, Krivá, Jantárová, Alejová, Moldavská, sídlištná zeleň Železníky, Sídl.Turgenevova, Žižkova –Jánošíkova, Sídl.Juh a Juhovýchod
Vyčisťovanie smetných košov
Údržba pieskovísk a detských ihrísk
Orez stromov Užhorodská 4, Rastislavova 6, Lomonosovova
Odvoz biologického odpadu
Jarné ošetrenie rastlín v Parčíku J.Psotku
vyhrabávanie trávnikov
sadové úpravy Lomonosovova 14-16-18
kotvenie stromov na Juž.triede, Žižkovej ulici a Rastislavovej
zálievka stromov cisternou
sadové úpravy na Pasteurovej 1-3
Mestská časť Košice – Západ :

hlavných ťahov, sídlisko
výsadba stromov a krov podľa harmonogramu
odvoz lístia a zhrabkov aj z pridomoviek
prekopávanie pieskovísk
vyplievanie pri OC
Mestská časť Košice – sídlisko Ťahanovce :

Čistota-hlavné ťahy, sídliská, parky, detské ihriská+vyprázdňovanie smetných košov
Nakladanie konárov a iného biologického odpadu a odvoz
Príprava terénu pre výsadbu RM
Výsadba kríkov
Orezy nevhodne rastúcich konárov stromov,
Mestská časť Košice – Sever :

Čistota-hlavné ťahy, sídliská, parky Komenského, park Anička a detské ihriská + vyprázdňovanie smetných košov
Jarné vyhrabávanie trávnikov – podľa potreby
Nakladanie konárov a iného biologického odpadu a odvoz
Zálievka výsadby
Orezy nevhodne rastúcich konárov stromov,
Odstraňovanie náletov, výmladkov
Výsadba kríkov
Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov :
Čistota zelene – sídlisková zeleň, Trieda L. Svobodu, Prešovská,Sečovská
Detské ihriská na celom sídlisku – čistota, vyprázdňovanie smetných košov, prekopanie pieskovísk
Odvoz skládok:    lístie z ulíc Poliklinika Východ,, Fábryho, Krosnianska, Lidické nám.
vyčisťovanie kríkových záhonov a jarné hrabanie lístia  – OC Bodva, Maršala Koneva, Krosnianska, Ovručská
Orezy stromov plošinou MP 20 – Kurská, Buzulucká
Zvoz konárov a dreva po oreze stromov
Opravy detských zariadení na detských ihriskách – podľa potreby
Výsadba stromov – ZŠ Maurerova
Zálievky výsadieb cisternou – Nový park na Maršala Koneva, Maurerova za OC Laborec, kvetinové záhony na parku Baštovanského

Mestská časť – Nad jazerom :

Čistota hlavné ťahy + sídlisko
Vyprázdňovanie smetných košov
Orez krov + odvoz
Jarné hrabanie lístia – v závislosti od počasia
Údržba detských ihrísk a pieskovísk

Správa budov :
pokračovanie v budovaní spŕch na stredisku Západ
ukončenie v montáže oplotenia pre výbeh pre psov na Krupinskej
pokračovanie v montáži závlahy na  „Novej Terase“
opravy herných zariadení a lavičiek na detských ihriskách
Odborná záhradnícka skupina :

Hlavná ulica – hnojenie trávnikov
Nová Terasa- rotavátorovanie, príprava záhonov k výsadbe
Nová Terasa – výsadba trvaliek – akcia
pomocné práce –   skleník R79

Predajňa Rastislavova 79 – už otvorená od 7.3.2017

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!