K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!

Harmonogram predpokladaných prác SMsZ od 16.3.2017 – 22.3.2017zahradkar-ovocny-stromcek-perex

Mestská časť Košice – Staré mesto :

Čistota hlavných ťahov a sídliskovej zelene, Mestského parku a parku na Moyzesovej ulici
Údržba parkov EHMK (Moyzesova, Mestský park)
Hrabanie lístia – sídlisko Kuzmányho
Údržba detských ihrísk a pieskovísk
Nakladanie a odvoz biologického odpadu
Výrub stromu – Nám. Maratónu mieru
Orez imela – Nám. Maratónu mieru, Prezidentská kancelária

Mestská časť Košice – JUH :

Vyčisťovanie plôch zelene – Južná trieda, Rastislavova, Krivá, Jantárová, Alejová, Moldavská, sídlištná zeleň Železníky, Sídl.Turgenevova, Žižkova –Jánošíkova, Sídl.Juh a Juhovýchod, Pri prachárni
Vyčisťovanie smetných košov
Údržba pieskovísk a detských ihrísk
Orez stromov Užhorodská 4,Rastislavova 6 ,Požiarnická,
Odvoz biologického odpadu
vyhrabávanie trávnikov Ludmanská,Jantárová,Požiarnická,Oštepová,Košťova

Mestská časť Košice – Západ :

čistota = hlavných ťahov, sídlisko
vyhrabávanie lístia – Aničkin park
výsadba stromov podľa harmonogramu
odvoz lístia a zhrabkov aj z pridomoviek

Mestská časť Košice – sídlisko Ťahanovce :

Čistota-hlavné ťahy, sídliská, parky, detské ihriská+vyprázdňovanie smetných košov
Nakladanie konárov a iného biologického odpadu a odvoz
Orezy nevhodne rastúcich konárov stromov
Výruby suchých stromov

Mestská časť Košice – Sever :

Čistota-hlavné ťahy, sídliská, parky Komenského, park Anička a detské ihriská+vyprázdňovanie smetných košov
Jarné vyhrabávanie trávnikov – hl.ťah Watsonova, Kisdyho dvor, park Strakova
Nakladanie konárov a iného biologického odpadu a odvoz
Orezy kríkov, znižovanie živých plotov – B. Němcovej, Hroncova
Orezy nevhodne rastúcich konárov stromov
Hlbenie jám na stromy a výsadba – Gerlachovská
Výrub suchých stromov a stromov z rozhodnutí
Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov :

Čistota zelene – sídlisková zeleň plus hlavné ťahy – Trieda L. Svobodu, Prešovská, Sečovská
Detské ihriská na celom sídlisku – čistota, vyprázdňovanie smetných košov, prekopanie pieskovísk
Odvoz skládok: konáre z ulíc Baštovanského, Krosnianska, Maurerova,Tokajícka
Presvetlenie, zmladzovanie a vyčisťovanie kríkových záhonov  – Trieda L. Svobodu
Orezy a výruby stromov plošinou MP 20 – Krosnianska, Bielocerkevská,Tokajícka, Maurerova, Kalinovská
Zvoz konárov a dreva po oreze stromov
Osadenie nových oznamovacích tabuliek Správy mestskej zelene na oplotené detské ihriská
Opravy detských zariadení na detských ihriskách podľa potreby
Hrabanie a odvoz lístia
Benadova garáže – dočisťovanie zelene od odpadu, odstránenie nevhodných drevín
Mestská časť – Nad jazerom :

Čistota hlavné ťahy + sídlisko
Vyprázdňovanie smetných košov
Orez krov + odvoz
Jarné hrabanie lístia – v závislosti od počasia
Údržba detských ihrísk a pieskovísk

Správa budov :

práce na akcii Nová Terasa
pokračovanie vo výstavbe sprch na stredisku Západ
náter oplotenia pre výbeh psov
prioritné opravy herných prvkov na DI podľa kontroly ABT
Odborná záhradnícka skupina :

údržba trvaliek – Zvonárska ulica
údržba záhonov – Hlavná ulice
prevzdušnenie trávnikov – Hlavná ulica
pomocné práce-  predajňa, skleník R79

Predajňa Rastislavova 79 – už otvorená od 7.3.2017

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!