K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!

Harmonogram predpokladaných prác SMsZ od 12.2.2018 – 16.2.2018

Mestská časť Košice – Staré mesto :

Čistota hlavných ťahov a sídliskovej zelene, Mestského parku a parku na Moyzesovej ulici
Údržba parkov EHMK (Moyzesova, Mestský park)
Údržba detských ihrísk a pieskovísk
Hrabanie lístia – Štefánikova, sídl. II (podľa poveternostných podmienok)
Nakladanie a odvoz biologického odpadu
Zimná údržba (podľa poveternostných podmienok)
Orez imela – Mestský park (podľa poveternostných podmienok)
Znižovanie živých plotov – Gorkého

Mestská časť Košice – JUH :

Vyčisťovanie plôch zelene – Južná trieda, Rastislavova, Krivá, Jantárová, Alejová, Moldavská, sídlištná zeleň Železníky, Sídl.Turgenevova, Žižkova –Jánošíkova, Sídl.Juh a Juhovýchod
Vyčisťovanie smetných košov
vyhrabávanie trávnikov -Partizánska,Ludmanská
Odvoz biologického odpadu
Orez krov –  Pasteurovo nám., ul.Milosrdenstva
Znižovanie živých plotov – Južná trieda
Mestská časť Košice – Západ :

čistota = hlavných ťahov, sídlisko
revitalizácie zelene
strihanie ŽP – podľa harmonogramu
odstraňovanie výmlatov podľa harmonogramu
realizácia prekopávok
výsadba krov a stromov podľa projektu sadových úprav

Mestská časť Košice – sídlisko Ťahanovce :

Čistota-hlavné ťahy, sídliská, parky, detské ihriská+vyprázdňovanie smetných košov
Nakladanie konárov a iného biologického odpadu a odvoz
Hrabanie lístia
Orezy nevhodne rastúcich konárov stromov
Orezy kríkov
Znižovanie živých plotov

Mestská časť Košice – Sever :

Čistota-hlavné ťahy, sídliská, parky Komenského, park Anička a detské ihriská+vyprázdňovanie smetných košov
Nakladanie konárov a iného biologického odpadu a odvoz
Hrabanie lístia
Orezy nevhodne rastúcich konárov stromov
Orezy kríkov
Znižovanie živých plotov
Odstraňovanie náletov, výmladkov

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov :
Čistota zelene – sídlisková zeleň, Trieda L. Svobodu, Prešovská, Sečovská
Detské ihriská na celom sídlisku – čistota, vyprázdňovanie  košov
Orezy krov a vyčistovanie kríkových záhonov
Odvoz skládok:    konáre, drevo, lístie
Znižovanie živých plotov
Mestská časť – Nad jazerom :

Čistota hlavné ťahy + sídlisko
Vyprázdňovanie smetných košov
Orez krov + odvoz
Údržba detských ihrísk a pieskovísk
Strihanie živých plotov
Správa budov :
pokračovanie v oprave liatinových lavičiek
výroba oplotenia pre DI Bocatiova – Czambelova – Komenského
oprava herných prvkov v mysle kontroly ABT
oprava košov na lístie a náradia pre strediska
Odborná záhradnícka skupina :

orezy krov Južná trieda
vyvetvovanie stromov Kukučínova, Rázsusova, Južná trieda
podľa potreby – výpomoc- skleník R79

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!