K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!

Harmonogram predpokladaných prác SMsZ od 14.8.2017 – 18.8.2017zahradkar-ovocny-stromcek-perex

Mestská časť Košice – Staré mesto :

Čistota hlavných ťahov a sídliskovej zelene, Mestského parku a parku na Moyzesovej ulici
Údržba parkov EHMK (Moyzesova, Mestský park)
Údržba detských ihrísk a pieskovísk
Terénne a sadové úpravy po prekopávkach
Hrabanie trávy – Staničné námestie
Strihanie ŽP – hlavné ťahy
Vyplievanie záhonov – park Floriánska
Údržba vnútroblokových priestorov – Jakobyho – Slovenskej jednoty
Orez stromov podľa požiadaviek
Nakladanie a odvoz biologického odpadu
Mestská časť Košice – JUH :

Vyčisťovanie plôch zelene – Južná trieda, Rastislavova, Krivá, Jantárová, Alejová, Moldavská, sídlištná zeleň Železníky, Sídl.Turgenevova, Žižkova – Jánošíkova, Sídl.Juh a Juhovýchod
Vyčisťovanie smetných košov
Údržba pieskovísk a detských ihrísk
Orez stromov a krov podľa požiadaviek obyvateľov
Odvoz biologického odpadu
Strihanie živého plota – Južná trieda,
Údržba zelene v Parčíku J.Psotku
Zálievka novovysadených drevín
Koseni- Juhovýchod, Bulharská, Mlynárska, Zborovská, Vojvodská, Mudroňova, Milosrdenstva, Skladná, Kukučínova
Odburinenie váz-Južná trieda,Rastislavova

Mestská časť Košice – Západ :

čistota = hlavných ťahov, sídlisko
vyplievanie záhonov a kvetináčov podľa harmonogramu
revitalizácie zelene
prekopávanie pieskovísk a údržba DI
strihanie ŽP – podľa harmonogramu
odstraňovanie výmlatov podľa harmonogramu
zálievka stromov a krov po sídlisku
prepieranie pieskovísk
orez stromov podľa požiadaviek a výrub suchých stromov
realizácia prekopávok

Mestská časť Košice – sídlisko Ťahanovce :

Čistota-hlavné ťahy, sídliská, parky, detské ihriská+vyprázdňovanie smetných košov
Nakladanie konárov a iného biologického odpadu a odvoz
Kosenie DI
Hrabanie kosenej trávy
Premývanie a prekopávanie pieskovísk
Orezy nevhodne rastúcich konárov stromov
Vyplievanie kríkových záhnov
Zálievka výsadby

Mestská časť Košice – Sever :

Čistota-hlavné ťahy, sídliská, parky Komenského, park Anička a detské ihriská+vyprázdňovanie smetných košov
Nakladanie konárov a iného biologického odpadu a odvoz
Zálievka výsadieb
Orezy nevhodne rastúcich konárov stromov
Odstraňovanie náletov, výmladkov
Vyplievanie kríkových záhonov
Premývanie a prekopávanie pieskovísk
Strihanie Ž.P.
4.kosba trávnikov
Kosenie D.I.
Hrabanie pokosenej trávy
Premývanie-prekopávanie pieskovísk

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov :
Čistota zelene – sídlisková zeleň, Trieda L. Svobodu, Prešovská, Sečovská
Kosenie trávnikov  –  4. kosba : hlavné ťahy – Trieda L. Svobodu, Prešovská, Sečovská, Križovatky DH
Strihanie živých plotov + odvoz konárov: okrsok 4:  Postupimská, Trieda L. Svobodu
Detské ihriská na celom sídlisku – čistota, vyprázdňovanie smetných košov, prekopanie, premývanie  pieskovísk
Odvoz skládok:    konáre zo živých plotov, burina z okopávok
Okopávky a vyplievanie kríkových váz –  Zupkova, Charkovská
Opravy detských zariadení na detských ihriskách – PČL  a podľa harmonogramu
Zálievky výsadieb cisternou – Nový park na Maršála Koneva, Maurerova za OC Laborec, kvetinové záhony na parku Baštovanského
Park Baštovanského – starostlivosť o kvetinové záhony- zálievky, vyplievanie, vyprázdňovanie smetných košov
Doplnenie piesku do pieskovísk – podľa zoznamu
Kolaudácia zrekonštruovaného detského ihríska:  na Lidickom nám č. 11
Obnova trávnikov po rozkopávkach VVS a TEHO.
Obnova trávnikov po rozkopávke na detskom ihrisku PČL 28.

Mestská časť – Nad jazerom :

Čistota hlavné ťahy + sídlisko
Vyprázdňovanie smetných košov
Orez krov + odvoz
Údržba detských ihrísk a pieskovísk
Strihanie živých plotov
Vyplievanie kríkových záhonov
Zálievky výsadieb
Sadové úpravy po prekopávkach
Správa budov :

oprava detských ihrísk na stredisku Západ
úprava chodníkov – Nová Terasa
opravy herných prvkov v MŠ Azovská

Odborná záhradnícka skupina :

Vyplievanie a orez trvaliek – MČ Sever – Šport
Vyplievanie trvaliek a kvetín -Ťahanovce,Jazero, DH
Kosenie- nám. MM, nám. Osloboditeľov

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!