K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!

Harmonogram predpokladaných prác SMsZ 18.05.2017 – 24.5.2017zahradkar-ovocny-stromcek-perex

Mestská časť Košice – Staré mesto :

Čistota hlavných ťahov a sídliskovej zelene, Mestského parku a parku na Moyzesovej ulici
Údržba parkov EHMK (Moyzesova, Mestský park)
Údržba detských ihrísk a pieskovísk
Nakladanie a odvoz biologického odpadu
Kosenie – Mlynský náhon, Jumbo centrum
Hrabanie trávy – Palackého, Mlynský náhon, Masarykova, Jumbo centrum, uličky Štefánikova až Thurzova
Vyplievanie záhonov – Park Moyzesova, Mestský park
Mestská časť Košice – JUH :

Vyčisťovanie plôch zelene – Južná trieda, Rastislavova, Krivá, Jantárová, Alejová, Moldavská, sídlištná zeleň Železníky, Sídl.Turgenevova, Žižkova –Jánošíkova, Sídl.Juh a Juhovýchod
Vyčisťovanie smetných košov
Údržba pieskovísk a detských ihrísk
Orez stromov podľa požiadaviek
Odvoz biologického odpadu
Úprava prekopávok po VVS, a.s.
Akcia: výsadba Skladná
Odstraňovanie starého kotvenia stromov a odburinenie – Alejová ulica
Zálievka novovysadených drevín
Kosenie Parčík J.Psotku a detských ihrísk
Mestská časť Košice – Západ :

čistota = hlavných ťahov, sídlisko
údržba pieskovísk a detských ihrísk
orez stromov podľa požiadaviek
odvoz zhrabkov aj z pridomoviek
hrabanie Luník 1
kosenie Luník 5, 6

Mestská časť Košice – sídlisko Ťahanovce :

Čistota-hlavné ťahy, sídliská, parky, detské ihriská+vyprázdňovanie smetných košov
Nakladanie konárov a iného biologického odpadu a odvoz
Kosenie , hrabanie trávy
Výsadba drevín
Orezy nevhodne rastúcich konárov stromov,
Údržba detských ihrísk +doplnenie piesku do pieskovísk
Strihanie živých plotov

Mestská časť Košice – Sever :

Čistota – hlavné ťahy, sídliská, parky Komenského, park Anička a detské ihriská + vyprázdňovanie smetných košov
Kosenie,hrabanie trávnikov
Nakladanie konárov a iného biologického odpadu a odvoz
Zálievka výsadby
Orezy nevhodne rastúcich konárov stromov,
Odstraňovanie náletov, výmladkov
Výsadba rastlinného materiálu
Údržba detských ihrísk
Strihanie živých plotov

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov :

Čistota zelene – sídlisková zeleň, Trieda L. Svobodu, Prešovská, Sečovská
Kosenie križovatky DH
Hrabanie a odvoz sena z jednotlivých lokalít
Detské ihriská na celom sídlisku – čistota, vyprázdňovanie smetných košov, prekopanie, premývanie  pieskovísk
Odvoz skládok: lístie a kopy z okopávok  z ulíc  Krosnianska, Trieda L. Svobodu
Okopávky a vyplievanie kríkových záhonov – Krosnianska, Trieda L. Svobodu, Zupkova
Zvoz konárov a dreva po oreze stromov
Opravy detských zariadení na detských ihriskách – Buzulucká  a podľa harmonogramu
Zálievky výsadieb cisternou – Nový park na Maršála Koneva, Maurerova za OC Laborec, kvetinové záhony na parku Baštovanského
Park Baštovanského – starostlivosť o kvetinové záhony- zálievky, vyplievanie, vyprázdňovanie smetných košov, kosenie
Výsadba letničiek do kameninových váz na Triede L. Svobodu
Doplnenie piesku do pieskovísk – podľa potreby
Mestská časť – Nad jazerom :

Čistota hlavné ťahy + sídlisko
Vyprázdňovanie smetných košov
Orez krov + odvoz
Sadové úpravy po prekopávkach
Údržba detských ihrísk a pieskovísk

Správa budov :

pokračovanie v prácach na „Novej terase“
ukončenie opravy detských ihrísk na stredisku Dargovských hrdinov
opravy detských ihrísk a lavičiek na stredisku Západ
Odborná záhradnícka skupina :

Hlavná ulica – Park za Divadlom,Južný park-likvidácia  cibuľovín
Výsadba letničiek
Likvidácia cibuľovín
Príprava záhonov na výsadbu letničiek
Kosenie –námestie MM, Námestie osloboditeľov

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!