K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!

Harmonogram predpokladaných prác SMsZ od 11.12.2017 – 15.12.2017

Mestská časť Košice – Staré mesto :

Čistota hlavných ťahov a sídliskovej zelene, Mestského parku a parku na Moyzesovej ulici
Údržba parkov EHMK (Moyzesova, Mestský park)
Údržba detských ihrísk a pieskovísk
Výruby stromov – z rozhodnutí na výrub
Hrabanie lístia – uličky centrum, sídl. Kuzmányho
Nakladanie a odvoz biologického odpadu
Mestská časť Košice – JUH :

Vyčisťovanie plôch zelene – Južná trieda, Rastislavova, Krivá, Jantárová, Alejová, Moldavská, sídlištná zeleň Železníky, Sídl.Turgenevova, Žižkova –Jánošíkova, Sídl. Juh a Juhovýchod
Vyčisťovanie smetných košov
Orez stromov a krov podľa požiadaviek obyvateľov
Odvoz biologického odpadu

Mestská časť Košice – Západ :

čistota = hlavných ťahov, sídlisko
revitalizácie zelene
strihanie ŽP – podľa harmonogramu
odstraňovanie výmlatov podľa harmonogramu
realizácia prekopávok
výsadba krov a stromov podľa projektu sadových úprav

Mestská časť Košice – sídlisko Ťahanovce :

Čistota-hlavné ťahy, sídliská, parky, detské ihriská+vyprázdňovanie smetných košov
Nakladanie konárov a iného biologického odpadu a odvoz
Orezy nevhodne rastúcich konárov stromov
Orezy kríkov
Mestská časť Košice – Sever :

Čistota-hlavné ťahy, sídliská, parky Komenského, park Anička a detské ihriská+vyprázdňovanie smetných košov
Nakladanie konárov a iného biologického odpadu a odvoz
Hrabanie lístia
Orezy nevhodne rastúcich konárov stromov
Orezy kríkov
Odstraňovanie náletov, výmladkov

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov :
Čistota zelene – sídlisková zeleň, Trieda L. Svobodu, Prešovská, Sečovská
Detské ihriská na celom sídlisku – čistota, vyprázdňovanie  košov
Odvoz skládok:    konáre, drevo, lístie
Hrabanie lístia jesenné   Fábryho, Adlerova, Kurská, Maršala Koneva
Opravy detských zariadení na detských ihriskách –  podľa harmonogramu
Rekonštrukcia detských ihrísk:   Povstanie Českého ľudu 28 – pokládka dlažby
BD Furča – úprava svahu pomocou zatrávňovacej geotextílie, obnova trávnikov
Výruby stromov – Ovručská, Maurerova, Charkovská
Mestská časť – Nad jazerom :

Čistota hlavné ťahy + sídlisko
Vyprázdňovanie smetných košov
Orez krov + odvoz
Údržba detských ihrísk a pieskovísk
Strihanie živých plotov
Správa budov :

oprava herných prvkov na DI v zmysle kontrol ABT
oprava lavičiek v MŠ Dénešova 53 – akcia
montáž oplotenia v záhrade Bernátove
výroba oplotenia pre výbeh pre psov Cesta pod Hradovou – akcia
Odborná záhradnícka skupina :

Hrabanie lístia MČ Juh- podľa potreby/ v prípade sneženia orez krov Južná trieda/
Thurzova ul-orez stromov, pokračovanie Floriánska
Dovoz rezaných stromov, od piatku rozvoz stromčekov na prenájom

K zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných, nečakaných, prioritných úloh !!!