Správa mestskej zelene upratala neporiadok

Pracovníci Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach sa v uplynulých dňoch intenzívne venovali upratovaniu neporiadku, ktorý sa po roztopení snehu a silnom vetre objavil takmer v celom meste.

„Celkovo sme nasadili na upratovanie viac ako päťdesiat pracovníkov, ktorí vyčistili takmer 350.000 metrov štvorcových plôch,“ uviedol riaditeľ SMsZ Róbert Trtík. Ako dodal, takmer 120.000 štvorcových metrov tvorili plochy, ktoré SMsZ nemá vo svojej správe. „Je dôležité na tomto mieste povedať, že je povinnosťou majiteľov pozemkov udržiavať na nich čistotu a poriadok. Potom by naša organizácia nemusela suplovať ich činnosť, ktorá im vyplýva zo Všeobecného záväzného nariadenia, aj zo zákona,“ doplnil riaditeľ príspevkovej mestskej organizácie.

SMsZ tak vyčistila plochy na Vojenskej ulici, na Kuzmányho sídlisku, Americkej triede, v časti Medzi mostami – Dopravná, na Magnezitárskej ulici, Slaneckej ceste, Moldavskej ulici, Jedlíkovej a na Blšáku.

„Silné znečistenie bolo spôsobené najmä rozfúkaním neporiadku z okolia neuprataných kontajnerov a tiež nelegálnych skládok, ktoré založili pravdepodobne bezdomovci na voľných priestoroch,“ upozornil Trtík.

Podľa vedenia mesta patrí udržanie poriadku v Košiciach medzi priority. „V prvom rade musíme zabezpečiť poriadok a až potom môžeme skúmať, kto neporiadok spôsobil,“ poznamenal primátor mesta Richard Raši. Ocenil tiež prístup spoločnosti Kosit, ktorá vrecia s vyzbieraným odpadom zlikvidovala bezodplatne. „V budúcnosti sa musíme viac zamerať na kontrolu, a ak to bude potrebné aj na sankcie za nedodržiavanie nariadení o udržiavaní trávnatých plôch v takom stave, aby sme sa za to nemuseli hanbiť,“ uzavrel primátor.

Stanovisko Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach k medializovaným informáciám o úhyne rýb v jazierku v Mestskom parku.

Počas ostatného víkendu sa v médiách objavili informácie o úhyne stoviek rýb v jazierku v Mestskom parku. SMsZ k situácii  uvádza:

Jazierko má rozlohu 653 štvorcových metrov, objem 2.230 kubických metrov a jeho maximálna hĺbka je 3,5 m pri bezpečnostnom prepade. Jazierko v iných častiach plytké, nevhodné na chov rýb. Ide o umelé jazierko, ktorého dno je vyložené fóliou. Hladina jazierka je monitorovaná automaticky, v prípade poklesu hladiny sa dopĺňa vodou z vŕtanej studne. Ak by hladina stúpla nad požadovanú hodnotu, prebytočná voda odteká bezpečnostným prepadom do vsakovacej jamy.

Čo sa týka flóry a fauny v jazierku: v okolí jazierka a priamo v ňom je bežná vodná vegetácia. Projekt revitalizácie Mestského parku nepočítal s umelým nasadením živočíchov do jazierka, zapáčilo sa tam však divým kačkám, ktoré tu aj hniezdia. V jazierku sa nachádzali aj rôzne druhy rýb, ktoré sem pravdepodobne nasadili “aktívni” akvaristi.

Jazierko teda nebolo dimenzované ako rybník, ale ako rekreačný oddychový objekt. Ryby v ňom sa objavili bez súhlasu správcu a začali sa pravdepodobne nekontrolovateľne množiť. Na SMsZ sa tak nemôže vzťahovať Vyhláška č. 185/2006 Z. z. o rybárstve, kde sa v § 15 hovorí o opatreniach na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách. Treba si najmä uvedomiť, že tohtoročná zima bola mimoriadne chladná a voda v jazierka zamrzla v takmer celej výške, takže nelegálne nasadené ryby nemali dostatok životného priestoru a pravdepodobne časť z nich uviazla v ľade. SMsZ dnes nemá prehľad koľko rýb uhynulo.

Napriek tomu SMsZ sa postará o likvidáciu uhynutých rýb, okamžite, ako to počasie dovolí. V súčasnosti to nie možné, keďže na jazierku sa nachádza vrstva ľadu a akákoľvek manipulácia na jeho hladine by predstavovala nebezpečenstvo úrazu. SMsZ zabezpečila ohradenie jazierka bezpečnostnými páskami, aby sa k jazierku nepribližovali ľudia, prípadne psy. Aby sme predišli prípadným nebezpečným biologickým následkom, zabezpečíme veterinárnu expertízu vzoriek uhynutých rýb. Toto všetko predstavuje nepredpokladané náklady pre SMsZ, ktoré spôsobili nezodpovední návštevníci parku.

Poškodené stromy ohrozujú zdravie a majetok ľudí

Havarijný stav dvoch stromov pagaštana konského na Kisdyho ulici v Košiciach bol dôvodom, prečo sa  Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach rozhodla v týchto dňoch prikročiť k ich vyrúbaniu. „Zdravotný stav stromov predstavuje pre obyvateľov v tejto lokalite reálne nebezpečenstvo ohrozenia majetku, zdravia, dokonca životov,“ uviedol k problematike riaditeľ SMsZ Róbert Trtík.

Podľa neho má jeden zo stromov značnú novú a zároveň i starú mrazovú trhlinu, siahajúcu do výšky asi dva metre a predstavuje vysoké bezpečnostné riziko. Druhý zo stromov má dutinu ošetrenú fytopatológom, pričom bol urobený vývod na odtok nahromadenej vody. Aj jeho prevádzková bezpečnosť predstavuje vysoké bezpečnostné riziko.

Ako ďalej uviedol riaditeľ mestskej organizácie, zákon  č. 543/2002 Zb. O ochrane prírody a krajiny priamo ukladá správcovi zelene vyrúbanie stromov v havarijnom stave. „V takomto prípade výrub stromov podlieha oznamovacej povinnosti a je potrebné ho vykonať bezodkladne,“ zdôraznil Trtík.

Uviedol tiež, že chápe snahu aktivistov o záchranu stromov. „Žiadny z nich však neponesie zodpovednosť za prípadne škody, ktoré by havarijný stav spôsobil,“ poznamenal s tým, že by bolo zvláštne predpokladať, že niekto by mal záujem na likvidácii stromov, ktoré sú súčasťou parkovej výsadby bez toho, aby to bolo nutné. pagaštanpagaštan2

Správa mestskej zelene „bojuje“ s imelom

V rámci starostlivosti o verejnú zeleň sa Správa mestskej zelene (SMsZ)v  Košiciach pravidelne zaoberá aj ošetrovaním drevín napadnutých imelom.  Problematika odstraňovania  rastlinných parazitov  zo stromov však nie je taká jednoduchá ako sa zdá.

„SMsZ v rámci svojej činnosti  zabezpečuje  údržbu stromov v centrálnych, obvodových a okrskových parkoch , menšie  parkovo upravené plochy, sprievodnú zeleň komunikácií a zeleň obytných skupín na rozlohe 640 hektárov, na ktorých rastie viac ako 54.000  ks stromov,“ povedala prevádzková námestníčka organizácie Marta Popríková. Doplnila, že jedným z častých faktorov poškodenia drevín je  imelo. Ide o rastlinného parazita uchyteného na konároch stromov. Živiny odoberá z hostiteľskej rastliny pomocou svojich „koreňov“ –  haustórií zapustených pod kôrou hostiteľa.

Haustóriá sú rozrastené aj do vzdialenosti viac ako pol metra od imela preto je nutné zrezať konár minimálne jeden meter pod imelom. „Len odstránenie imela samotného nemá taký efekt, ako by sme si želali. Podľa našich skúseností v priebehu dvoch rokov sa na strome imelo objaví opäť. Vzhľadom k tomu, že semená týchto rastlín sú prenášané zo stromu na strom vtáctvom je v podstate nemožné zabrániť jeho šíreniu,“ zdôraznila námestníčka.

Poznamenala tiež, že snahou pracovníkov organizácie je udržiavať a ošetrovať  aspoň vzácnejšie stromy s cudzopasnými rastlinami  a zásah obmedziť  len na orezanie konárov, na ktorých sa imelo vyskytuje, aby jeho korene nemohli prenikať do kmeňov. „V posledných rokoch boli viackrát orezávané stromy v Komenského parku, v Mestskom parku, v Moyzesovom parku, na Štúrovej ulici, s použitím vysokozdvižnej plošiny, ako aj vyškolenými arboristami takzvanou stromolezeckou technikou na stromoch ktoré neboli plošinou prístupné. Táto problematika by sa však musela riešiť komplexne v rámci celého mesta vzhľadom k tomu, že naša organizácia nezabezpečuje údržbu stromov na jeho celom území,“ uviedla tiež Popríková. Podľa nej veľmi častým zdrojom infekcie sú stromy na súkromných pozemkoch prípadne pozemkoch iných inštitúcií, kde  údržbu zelene majú zabezpečovať príslušní vlastníci a správcovia.

„Len kvalitnou záhradníckou činnosťou a ošetrovaním vzácnejších stromov – napríklad líp, či javorov, ako aj selekciou silno imelom napadnutých ,starých, neperspektívnych, krátkovekých drevín – (topoľov, vŕb) a ich náhradou perspektívnymi drevinami  na území celého mesta Košice sa dá úspešne  eliminovať výskyt týchto parazitických rastlín o čo sa v rámci svojich možnosti naša organizácia snaží,“ uzavrela Popríková.

20170213_102738

Súťaž o najkrajší vianočný stromček má víťaza

Už po štvrtý krát ponúkala koncom minulého roka Správa mestskej zelene (SMsZ)v Košiciach možnosť prenájmu vianočného stromčeka v kontajneri. Súčasťou tejto akcie bola aj tentokrát súťaž o najkrajší vianočný stromček.

Víťazkou súťaže sa stala pani Jarmila Guzová zo sídliska KVP v Košiciach. Zároveň získava možnosť prenájmu stromčeka v tomto roku zadarmo.

„Vôbec som to nečakala. Veľmi sa teším z výhry, a zároveň som prekvapená, že práve náš stromček vyhral,“ prezradila nám šťastná výherkyňa.

Ako dodala, hneď, ako sa dozvedela  o možnosti prenajať si  stromček, mala v hlave predstavu, ako bude vyzerať. „V deň spustenia predaja som už od piatej rána sledovala internetovú stranku, aby sa nám jeden stromček ušiel. Keďže sa mi to podarilo, svoju predstavu som zrealizovala a výsledok poslala do súťaže,“ doplnila. Zdôraznila tiež, že sa snažila aby stromček nebol gýčový a “preplácaný” ako väčšina stromčekov v dnešnej dobe.

„Ešte raz veľmi pekne ďakujem a možnosť prenájmu na budúci rok určite využijem,“ uzavrela J. Guzová.

vit. stromček

Správa mestskej zelene sa „prekosila“ do Bruselu

V končiacom sa roku 2016 pokosili pracovníci Správy mestskej zelene (SMsZ) celkom viac ako 15,18 milióna metrov štvorcových trávnatých plôch. „Ak by sme si predstavili, že sme vykosili pás široký desať metrov, ide o plochu dlhú približne 1500 kilometrov, čo predstavuje vzdialenosť z Košíc až do Bruselu,“ priblížil riaditeľ SMsZ Róbert Trtík. Zdôraznil, že starostlivosť o približne 420 hektárov trávnatých plôch je jednou z hlavných úloh, ktoré táto príspevková organizácia mesta Košice plní. „Tieto plochy je potrebné kosiť niekoľkokrát ročne, niektoré, najmä v centre mesta, až desaťkrát,“ doplnil riaditeľ.

Pripomenul tiež, že v roku 2016 vysadili pracovníci SMsZ takmer 43.000 dvojročných okrasných rastlín, viac ako 70.000 letničiek, vyše 21.000 cibuľových kvetov, 1.666 trvaliek, 253 listnatých a 143 ihličnatých stromov, viac ako 14.000 listnatých a 600 ihličnatých krov.  SMsZ má v správe tiež sedem kusov kvetinových pyramíd a 182 kusov závesných kvetinových nádob.

„Netreba zabúdať ani na to, že sa staráme o 210 detských ihrísk vrátane takzvaných workoutových a multifunkčných ihrísk, máme v správe 24 fontán, 65 plastík a sôch nachádzajúcich sa na území mesta,“ dodal Trtík s tým, že v nedávnych dňoch bola tiež dokončená revitalizácia pitného stĺpa minerálneho prameňa Anička. „Úspešnou akciou je tiež tradičný prenájom vianočných stromčekov v kontajneroch a od 12. decembra začneme s predajom rezaných vianočných stromčekov,“ zdôraznil.

Aj keď tento rok hodnotí riaditeľ ako úspešný, ten nasledujúci označuje ako rok inovácií. „Mojou víziou je spoločnosť, ktorá je zákaznícky orientovaná. Chcem sa zamerať na zlepšenie obchodnej činnosti, s prihliadnutím na skvalitnenie sortimentu rastlinného materiálu pre zákazníkov. Rád by som dosiahol aj zlepšenie komunikácie smerom k verejnosti, tak aby ľudia vnímali SMsZ ako firmu,  ktorá je tu pre nich a dokáže im pomôcť a zároveň si bez zvyšku plní povinnosti vyplývajúce so zmluvy s mestom,“ uzavrel Trtík.

Na adventom venci už horí prvá sviečka

Od nedele 27. novembra sa môžu Košičania i návštevníci mesta zastaviť pri veľkom adventnom venci pri Urbanovej veži. Veniec tak pripomína, že nastal čas Adventu –  prvá časť liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi vymedzená 4 nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce.

Podľa wikipedie sa advent vyznačuje dvojakým očakávaním – sviatku narodenia Ježiša Krista a jeho druhého (eschatologického) príchodu na konci času (parúzia), ale taktiež sa nezabúda na osobitnú úctu Ježišovej Matky.

Košický adventný veniec, na ktorom už žiari prvá sviečka, postavili pracovníci oddelenie záhrad Správy mestskej zelene. Jeho hlavným tvorcom bola Darina Redajová.

Záujem o prenájom vianočných stromčekov prekonal očakávania

Už po štvrtý krát ponúka Správa mestskej zelene (SMsZ)v Košiciach možnosť prenájmu vianočného stromčeka v kontajneri. Od 15. novembra mali záujemcovia možnosť zaregistrovať sa na stránke SMsZ a následne im pracovníci podniku stromček privezú domov a po Vianociach aj odvezú späť. „Očakávali sme veľký záujem o prenájom stromčekov, ale skutočnosť nás naozaj prekvapila,“ povedal riaditeľ SMsZ Róbert Trtík. Ako dodal, všetkých sto ponúkaných smrekov pichľavých bolo doslova rozchytaných v priebehu niekoľkých hodín. „Tento záujem nás pochopiteľne teší, ale zároveň nás núti uvažovať o ďalšom skvalitnení služieb,“ doplnil.

Riaditeľ SMsZ spresnil, že v podniku uvažujú o tom, že v budúcom roku pravdepodobne ponúknu viac kusov stromčekov na prenájom. „Všetko bude závisieť od našich kapacitných možností. Nie sme vybavení na to, aby sme dokázali rozviesť do domácností našich klientov príliš veľký počet stromčekov. Na druhej strane si musíme urobiť prieskum trhu a zistiť, či by bol záujem o ich prenájom aj vtedy, ak by si zákazníci museli zabezpečiť odvoz vlastnými silami,“ doložil Trtík.

 

SMsZ pripravila v tomto roku aj jednu novinku. Ide možnosť zakúpenia ozdobného obalu na  kontajner, v ktorom je vianočný stromček. „Zároveň chcem upozorniť na možnosť zakúpenia si stromčeka v kontajneri priamo v našej predajni na Rastislavovej ulici,“ poznamenal Trtík.

Zákazník počas prenájmu môže poslať na email smsz@smsz.sk, alebo dlhosova@smsz.sk, fotografiu svojho ozdobeného stromčeka a zapojiť sa do súťaže Výber najkrajšieho vianočného stromčeka. Víťaz získava na ďalší rok  prenájom na jeden kus stromčeka zdarma. Meno víťaza bude uverejnené 30. januára 2017 na stránke vianocnestromceky.smsz.sk. Navyše sa 15.decembra, za účasti riaditeľa organizácie, vylosuje výherné číslo z objednaných stromčekov. Zákazník, ktorý bude mať objednaný stromček pod víťazným číslom, získava prenájom na obdobie tohtoročných Vianoc zdarma.

Správa mestskej zelene je pripravená na zimnú údržbu

Od utorka 15. novembra je Správa mestskej zelene (SMsZ) pripravená zabezpečiť zimnú údržbu. Ako uviedol riaditeľ organizácie Róbert Trtík, pripravenosť na nadchádzajúce zimné obdobie v sebe zahŕňa odstraňovanie snehu z vybratých pieskových a dláždených chodníkov a prechodov v zeleni na území mesta, vrátane posypu a eventuálneho odvozu snehu. Neudržiavané plochy sú označené tabuľkami: Chodník v zime neudržiavaný.

SMsZ zabezpečí zimnú údržbu na celkovej poloche viac ako 6000 štvorcových metrov. Najviac z nich je v mestskej časti Staré Mesto, keďže tam sa SMsZ stará najmä o verejné parky, ale aj napríklad o dláždené chodníky v parkoch na Hlavnej ulici,“ povedal Trtík. Dodal, že o ostatné chodníky v meste sa stará mesto Košice, prostredníctvom spoločnosti Kosit. Trtík tiež zdôraznil, že napriek údržbe a čisteniu chodníkov, je v zimnom období nevyhnutnosťou dodržiavať pri pohybe po týchto chodníkoch zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k zbytočným úrazom.

Pre plynulé zabezpečenie zimnej údržby má mestský podnik pripravené mechanizmy – dva kusy kolesového traktora so zhrňovacou radlicou, rýpadlo – nakladač, šesť kusov nákladných kontajnerov a posypovač.

SMsZ zároveň upozorňuje, že podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zimnej údržbe, je povinnosťou vlastníkov nehnuteľností starať sa o čistenie chodníkov počas zimnej údržby, čo znamená ich zametanie, odstraňovanie snehu, ľadu, blata a pod. Subjekty zodpovedné za zimnú údržbu musia byť vybavené potrebným náradím.

Chodníky pred rodinnými domami a domami v správe spoločenstva vlastníkov bytov musia byť vyčistené každý deň do 6.00 h ráno. V prípade zlých poveternostných podmienok sa čistenie vykonáva i v priebehu dňa, podľa potreby.

 

Košičania si môžu opäť prenajať vianočný stromček

Už po štvrtý krát ponúka Správa mestskej zelene (SMsZ)v Košiciach možnosť prenájmu vianočného stromčeka v kontajneri. „V praxi to znamená, že záujemca bude mať istý čas doma živý vianočný stromček, ktorý po sviatkoch neskončí v odpadovom koši, ale vráti sa do svojho prirodzeného prostredia tak, aby mohol spríjemňovať prostredie aj v budúcnosti,“ povedal riaditeľ SMsZ Róbert Trtík. Ako zdôraznil, podnik sa tak snaží vyjsť v ústrety tým zákazníkom, ktorí uprednostňujú environmentálny prístup k prežitiu najkrajších sviatkov, ale nechcú si zakúpiť umelý stromček.
Vzhľadom na kladné ohlasy, veľký záujem a spokojnosť zákazníkov, prinesú pracovníci SMsZ vianočný stromček záujemcom priamo až domov. Dovoz a odvoz je však zdarma len v rámci mesta Košice a jeho okolitých priľahlých mestských častí.

Keďže nám záleží na tom, aby naši zákazníci boli čo najspokojnejší, pripravili sme v tomto roku jednu novinku,“ pripomenul riaditeľ SMsZ. Ako dodal, ide možnosť zakúpenia ozdobného obalu na kontajner, v ktorom je vianočný stromček. Tieto budú k nahliadnutiu pri preberaní stromčekov.

SMsZ má v ponuke 100 kusov stromčekov smreka pichľavého v nádobách, vo veľkosti 120 až 150 cm.
Záujemcovia si ich budú môcť formou e-shopu objednať už od 15. novembra. Otvára sa tak možnosť v pohodlí domova si vybrať svoj stromček na fotogalérii z webovej stránky Správy mestskej zelene v Košiciach a v časovom predstihu si ho zarezervovať. Rozvoz sa uskutoční v termíne od 12. do 16. decembra, pričom dĺžka prenájmu je do konca tretieho týždňa roku 2017.
Cena za prenájom stromčeka je 29 eur.

Zákazník počas prenájmu môže poslať na email smsz@smsz.sk, alebo dlhosova@smsz.sk, fotografiu svojho ozdobeného stromčeka a zapojiť sa do súťaže Výber najkrajšieho vianočného stromčeka. Víťaz získava na ďalší rok prenájom na jeden kus stromčeka zdarma. Meno víťaza bude uverejnené 30. januára 2017 na stránke vianocnestromceky.smsz.sk. Navyše sa 15.decembra, za účasti riaditeľa organizácie, vylosuje výherné číslo z objednaných stromčekov. Zákazník, ktorý bude mať objednaný stromček pod víťazným číslom, získava prenájom na obdobie tohtoročných Vianoc zdarma.