Správa mestskej zelene upratala neporiadok

Pracovníci Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach sa v uplynulých dňoch intenzívne venovali upratovaniu neporiadku, ktorý sa po roztopení snehu a silnom vetre objavil takmer v celom meste.

„Celkovo sme nasadili na upratovanie viac ako päťdesiat pracovníkov, ktorí vyčistili takmer 350.000 metrov štvorcových plôch,“ uviedol riaditeľ SMsZ Róbert Trtík. Ako dodal, takmer 120.000 štvorcových metrov tvorili plochy, ktoré SMsZ nemá vo svojej správe. „Je dôležité na tomto mieste povedať, že je povinnosťou majiteľov pozemkov udržiavať na nich čistotu a poriadok. Potom by naša organizácia nemusela suplovať ich činnosť, ktorá im vyplýva zo Všeobecného záväzného nariadenia, aj zo zákona,“ doplnil riaditeľ príspevkovej mestskej organizácie.

SMsZ tak vyčistila plochy na Vojenskej ulici, na Kuzmányho sídlisku, Americkej triede, v časti Medzi mostami – Dopravná, na Magnezitárskej ulici, Slaneckej ceste, Moldavskej ulici, Jedlíkovej a na Blšáku.

„Silné znečistenie bolo spôsobené najmä rozfúkaním neporiadku z okolia neuprataných kontajnerov a tiež nelegálnych skládok, ktoré založili pravdepodobne bezdomovci na voľných priestoroch,“ upozornil Trtík.

Podľa vedenia mesta patrí udržanie poriadku v Košiciach medzi priority. „V prvom rade musíme zabezpečiť poriadok a až potom môžeme skúmať, kto neporiadok spôsobil,“ poznamenal primátor mesta Richard Raši. Ocenil tiež prístup spoločnosti Kosit, ktorá vrecia s vyzbieraným odpadom zlikvidovala bezodplatne. „V budúcnosti sa musíme viac zamerať na kontrolu, a ak to bude potrebné aj na sankcie za nedodržiavanie nariadení o udržiavaní trávnatých plôch v takom stave, aby sme sa za to nemuseli hanbiť,“ uzavrel primátor.

Stanovisko Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach k medializovaným informáciám o úhyne rýb v jazierku v Mestskom parku.

Počas ostatného víkendu sa v médiách objavili informácie o úhyne stoviek rýb v jazierku v Mestskom parku. SMsZ k situácii  uvádza:

Jazierko má rozlohu 653 štvorcových metrov, objem 2.230 kubických metrov a jeho maximálna hĺbka je 3,5 m pri bezpečnostnom prepade. Jazierko v iných častiach plytké, nevhodné na chov rýb. Ide o umelé jazierko, ktorého dno je vyložené fóliou. Hladina jazierka je monitorovaná automaticky, v prípade poklesu hladiny sa dopĺňa vodou z vŕtanej studne. Ak by hladina stúpla nad požadovanú hodnotu, prebytočná voda odteká bezpečnostným prepadom do vsakovacej jamy.

Čo sa týka flóry a fauny v jazierku: v okolí jazierka a priamo v ňom je bežná vodná vegetácia. Projekt revitalizácie Mestského parku nepočítal s umelým nasadením živočíchov do jazierka, zapáčilo sa tam však divým kačkám, ktoré tu aj hniezdia. V jazierku sa nachádzali aj rôzne druhy rýb, ktoré sem pravdepodobne nasadili “aktívni” akvaristi.

Jazierko teda nebolo dimenzované ako rybník, ale ako rekreačný oddychový objekt. Ryby v ňom sa objavili bez súhlasu správcu a začali sa pravdepodobne nekontrolovateľne množiť. Na SMsZ sa tak nemôže vzťahovať Vyhláška č. 185/2006 Z. z. o rybárstve, kde sa v § 15 hovorí o opatreniach na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách. Treba si najmä uvedomiť, že tohtoročná zima bola mimoriadne chladná a voda v jazierka zamrzla v takmer celej výške, takže nelegálne nasadené ryby nemali dostatok životného priestoru a pravdepodobne časť z nich uviazla v ľade. SMsZ dnes nemá prehľad koľko rýb uhynulo.

Napriek tomu SMsZ sa postará o likvidáciu uhynutých rýb, okamžite, ako to počasie dovolí. V súčasnosti to nie možné, keďže na jazierku sa nachádza vrstva ľadu a akákoľvek manipulácia na jeho hladine by predstavovala nebezpečenstvo úrazu. SMsZ zabezpečila ohradenie jazierka bezpečnostnými páskami, aby sa k jazierku nepribližovali ľudia, prípadne psy. Aby sme predišli prípadným nebezpečným biologickým následkom, zabezpečíme veterinárnu expertízu vzoriek uhynutých rýb. Toto všetko predstavuje nepredpokladané náklady pre SMsZ, ktoré spôsobili nezodpovední návštevníci parku.