Na adventom venci už horí prvá sviečka

Od nedele 27. novembra sa môžu Košičania i návštevníci mesta zastaviť pri veľkom adventnom venci pri Urbanovej veži. Veniec tak pripomína, že nastal čas Adventu –  prvá časť liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi vymedzená 4 nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce.

Podľa wikipedie sa advent vyznačuje dvojakým očakávaním – sviatku narodenia Ježiša Krista a jeho druhého (eschatologického) príchodu na konci času (parúzia), ale taktiež sa nezabúda na osobitnú úctu Ježišovej Matky.

Košický adventný veniec, na ktorom už žiari prvá sviečka, postavili pracovníci oddelenie záhrad Správy mestskej zelene. Jeho hlavným tvorcom bola Darina Redajová.

Záujem o prenájom vianočných stromčekov prekonal očakávania

Už po štvrtý krát ponúka Správa mestskej zelene (SMsZ)v Košiciach možnosť prenájmu vianočného stromčeka v kontajneri. Od 15. novembra mali záujemcovia možnosť zaregistrovať sa na stránke SMsZ a následne im pracovníci podniku stromček privezú domov a po Vianociach aj odvezú späť. „Očakávali sme veľký záujem o prenájom stromčekov, ale skutočnosť nás naozaj prekvapila,“ povedal riaditeľ SMsZ Róbert Trtík. Ako dodal, všetkých sto ponúkaných smrekov pichľavých bolo doslova rozchytaných v priebehu niekoľkých hodín. „Tento záujem nás pochopiteľne teší, ale zároveň nás núti uvažovať o ďalšom skvalitnení služieb,“ doplnil.

Riaditeľ SMsZ spresnil, že v podniku uvažujú o tom, že v budúcom roku pravdepodobne ponúknu viac kusov stromčekov na prenájom. „Všetko bude závisieť od našich kapacitných možností. Nie sme vybavení na to, aby sme dokázali rozviesť do domácností našich klientov príliš veľký počet stromčekov. Na druhej strane si musíme urobiť prieskum trhu a zistiť, či by bol záujem o ich prenájom aj vtedy, ak by si zákazníci museli zabezpečiť odvoz vlastnými silami,“ doložil Trtík.

 

SMsZ pripravila v tomto roku aj jednu novinku. Ide možnosť zakúpenia ozdobného obalu na  kontajner, v ktorom je vianočný stromček. „Zároveň chcem upozorniť na možnosť zakúpenia si stromčeka v kontajneri priamo v našej predajni na Rastislavovej ulici,“ poznamenal Trtík.

Zákazník počas prenájmu môže poslať na email smsz@smsz.sk, alebo dlhosova@smsz.sk, fotografiu svojho ozdobeného stromčeka a zapojiť sa do súťaže Výber najkrajšieho vianočného stromčeka. Víťaz získava na ďalší rok  prenájom na jeden kus stromčeka zdarma. Meno víťaza bude uverejnené 30. januára 2017 na stránke vianocnestromceky.smsz.sk. Navyše sa 15.decembra, za účasti riaditeľa organizácie, vylosuje výherné číslo z objednaných stromčekov. Zákazník, ktorý bude mať objednaný stromček pod víťazným číslom, získava prenájom na obdobie tohtoročných Vianoc zdarma.

Správa mestskej zelene je pripravená na zimnú údržbu

Od utorka 15. novembra je Správa mestskej zelene (SMsZ) pripravená zabezpečiť zimnú údržbu. Ako uviedol riaditeľ organizácie Róbert Trtík, pripravenosť na nadchádzajúce zimné obdobie v sebe zahŕňa odstraňovanie snehu z vybratých pieskových a dláždených chodníkov a prechodov v zeleni na území mesta, vrátane posypu a eventuálneho odvozu snehu. Neudržiavané plochy sú označené tabuľkami: Chodník v zime neudržiavaný.

SMsZ zabezpečí zimnú údržbu na celkovej poloche viac ako 6000 štvorcových metrov. Najviac z nich je v mestskej časti Staré Mesto, keďže tam sa SMsZ stará najmä o verejné parky, ale aj napríklad o dláždené chodníky v parkoch na Hlavnej ulici,“ povedal Trtík. Dodal, že o ostatné chodníky v meste sa stará mesto Košice, prostredníctvom spoločnosti Kosit. Trtík tiež zdôraznil, že napriek údržbe a čisteniu chodníkov, je v zimnom období nevyhnutnosťou dodržiavať pri pohybe po týchto chodníkoch zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k zbytočným úrazom.

Pre plynulé zabezpečenie zimnej údržby má mestský podnik pripravené mechanizmy – dva kusy kolesového traktora so zhrňovacou radlicou, rýpadlo – nakladač, šesť kusov nákladných kontajnerov a posypovač.

SMsZ zároveň upozorňuje, že podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zimnej údržbe, je povinnosťou vlastníkov nehnuteľností starať sa o čistenie chodníkov počas zimnej údržby, čo znamená ich zametanie, odstraňovanie snehu, ľadu, blata a pod. Subjekty zodpovedné za zimnú údržbu musia byť vybavené potrebným náradím.

Chodníky pred rodinnými domami a domami v správe spoločenstva vlastníkov bytov musia byť vyčistené každý deň do 6.00 h ráno. V prípade zlých poveternostných podmienok sa čistenie vykonáva i v priebehu dňa, podľa potreby.

 

Košičania si môžu opäť prenajať vianočný stromček

Už po štvrtý krát ponúka Správa mestskej zelene (SMsZ)v Košiciach možnosť prenájmu vianočného stromčeka v kontajneri. „V praxi to znamená, že záujemca bude mať istý čas doma živý vianočný stromček, ktorý po sviatkoch neskončí v odpadovom koši, ale vráti sa do svojho prirodzeného prostredia tak, aby mohol spríjemňovať prostredie aj v budúcnosti,“ povedal riaditeľ SMsZ Róbert Trtík. Ako zdôraznil, podnik sa tak snaží vyjsť v ústrety tým zákazníkom, ktorí uprednostňujú environmentálny prístup k prežitiu najkrajších sviatkov, ale nechcú si zakúpiť umelý stromček.
Vzhľadom na kladné ohlasy, veľký záujem a spokojnosť zákazníkov, prinesú pracovníci SMsZ vianočný stromček záujemcom priamo až domov. Dovoz a odvoz je však zdarma len v rámci mesta Košice a jeho okolitých priľahlých mestských častí.

Keďže nám záleží na tom, aby naši zákazníci boli čo najspokojnejší, pripravili sme v tomto roku jednu novinku,“ pripomenul riaditeľ SMsZ. Ako dodal, ide možnosť zakúpenia ozdobného obalu na kontajner, v ktorom je vianočný stromček. Tieto budú k nahliadnutiu pri preberaní stromčekov.

SMsZ má v ponuke 100 kusov stromčekov smreka pichľavého v nádobách, vo veľkosti 120 až 150 cm.
Záujemcovia si ich budú môcť formou e-shopu objednať už od 15. novembra. Otvára sa tak možnosť v pohodlí domova si vybrať svoj stromček na fotogalérii z webovej stránky Správy mestskej zelene v Košiciach a v časovom predstihu si ho zarezervovať. Rozvoz sa uskutoční v termíne od 12. do 16. decembra, pričom dĺžka prenájmu je do konca tretieho týždňa roku 2017.
Cena za prenájom stromčeka je 29 eur.

Zákazník počas prenájmu môže poslať na email smsz@smsz.sk, alebo dlhosova@smsz.sk, fotografiu svojho ozdobeného stromčeka a zapojiť sa do súťaže Výber najkrajšieho vianočného stromčeka. Víťaz získava na ďalší rok prenájom na jeden kus stromčeka zdarma. Meno víťaza bude uverejnené 30. januára 2017 na stránke vianocnestromceky.smsz.sk. Navyše sa 15.decembra, za účasti riaditeľa organizácie, vylosuje výherné číslo z objednaných stromčekov. Zákazník, ktorý bude mať objednaný stromček pod víťazným číslom, získava prenájom na obdobie tohtoročných Vianoc zdarma.

 

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku v roku 2016 má svojich víťazov

Súťaž, ktorú  vyhlásil starosta MČ Košice – Západ v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach, má svojich víťazov. Do súťaže bolo prihlásených  16 súťažných návrhov. Hodnotiaca komisia zložená so zástupcov Správy mestskej zelene v Košiciach a MČ Košice Západ sa zamerala na odborné hľadisko, estetický dojem, celkový súlad s prostredím sídliska, ale aj praktickosť z pohľadu údržby.
1. miesto: p. Anna Mlynaričová, Moldavská 1-3
2. miesto: p. Ľudmila Kočutová, p. Gizela Sárkozyová, Kežmarská 44
3. miesto: p. Michal Hostovčák, Inžinierska 4
Ceny v podobe poukážok na nákup záhradníckeho materiálu v hodnote 200€, 150€ a 100€ odovzdali starosta MČ Košice – Západ Ing. Ján Jakubov a riaditeľ SMsZ v Košiciach Ing. Róbert Trtík. Na stretnutí v kancelárií starostu MČ po odovzdaní cien prebehla zaujímavá diskusia najmä o potrebe občianskej angažovanosti pri spoluvytváraní životného prostredia na sídlisku Terasa. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupca starostu MČ Košice – Západ Ing. Andrej Sitkár, prednostka Miestneho úradu MČ Košice – Západ Ing. Andrea Horváthová a námestníčka riaditeľa SMsZ v Košiciach Ing. Marta Popríková.

Minerálny prameň Anička opäť slúži verejnosti

Minerálny prameň Anička, ľudovo nazývaný Gajdovka, je od dnešného dňa opäť prístupný pre verejnosť.

Prameň bol od 12. septembra 2016 vylúčený z prevádzky kvôli plánovanej rekonštrukcii. Ako uviedla prevádzková námestníčka Správy mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) Marta Popríková, rekonštrukcia už bola nevyhnutná, pretože naposledy sa odberné miesto opravovalo pred dvadsiatimi rokmi.

“V zlom stave bola už nosná konštrukcia, ktorá niesla kamenné obklady. V nevyhovujúcom stave bol aj prívod vody, elektroinštalácia,” povedala. Podľa námestníčky SMsZ bol tento stav spôsobený agresívnym pôsobením minerálnej vody. Celkový rozpočet na rekonštrukciu odberného miesta minerálnej vody bol 32.723 eur.

Voda z Aničky je medzi Košičanmi veľmi obľúbená. Podľa lekárov pomáha pri najmä pri tráviacich problémoch. Archívne záznamy spomínajú výskyt minerálnych prameňov v tejto oblasti už v 14. storočí. Až v roku 1863 bol objavený prameň pri ceste do Ťahanoviec v severnej časti intravilánu mesta Košice. Po prvej svetovej vojne tu boli zriadené kúpele. Neskôr sa táto minerálna voda zvaná vajcovka používala aj na pitné účely. Postupom času bol z hygienických dôvodov zdroj minerálnej vody zlikvidovaný. S využitím sa opäť začalo v roku 1980 zriadením vŕtanej studne hlbokej 13 metrov, no aj tento zdroj bol pre zlikvidovali pre problémy s hygienou..
V roku 1995 bol vybudovaný nový vrtný zdroj minerálnej vody, a to vrtom hlbokým 30 m. Ten slúži svojmu účelu doteraz.
“Minerálny prameň Anička, ľudovo nazývaný aj Gajdovka je najväčším turistickým lákadlom tohto rekreačného areálu. Rozhodli sme sa ho po dlhých rokoch komplexne zrekonštruovať, aby slúžil Košičanom i návštevníkom, pretože jeho voda má vďaka svojej mineralizácii pozitívny vplyv na trávenie a zdravie. Verím, že Košičania ocenia vynovenú tvár Gajdovky,” povedal primátor mesta Košice Richard Raši.