Revitalizácia parkových chodníkov na ulici Park obrancov mieru

V zmysle zmluvy medzi Mestskou časťou Košice – Sever a Správou mestskej zelene sa v dňoch 17.októbra až 30. novembra 2016 uskutoční revitalizácia parkových chodníkov na ulici Park obrancov mieru.

Revitalizácia pozostáva z údržby parkových chodníkov, ich opravy a doplnenia chodníkových obrubníkov.

Celkový rozpočet projektu: 3.998,94 eur.

Správa mestskej zelene Košice pokračuje s jesennou výsadbou

Každoročne vysadia zamestnanci Správy  mestskej zelene (SMsZ) v záhonoch v centrálnej košickej mestskej zóne, ale aj na sídliskových záhonoch, rôzne druhy pestrofarebných  cibuľovín, teda narcisov a tulipánov, ktoré sa dopĺňajú  výsadbou dvojročiek, hlavne farebnými   sirôtkami, sedmokráskami a nezábudkami.

 

Ako uviedla prevádzková námestníčka riaditeľa SMsZ Marta Popríková, vždy po ukončení Medzinárodného maratónu mieru v októbri začína SMsZ s likvidáciou letničkových záhonov, ktoré svoju funkciu už splnili. „ Začíname v prvom rade v centre mesta na Hlavnej ulici v  parkoch  – Južný park, Park pred Divadlom, Park za Divadlom, Výťah za Divadlom/, následne na Námestí Osloboditeľov , Námestí Maratónu  Mieru, Prezidentskej kancelárii, Zbrojničnej ulici , Námestí  Šándora  Máraya , Dome Umenia, Poštovej ulici a  na záhonoch v ostatných mestských častiach,“ povedala.

 

Momentálne sa ukončila výsadba  záhonov na jarný efekt 2017 v centre a uskutočňuje sa v ostatných mestských častiach. Ako doplnila, v historickom centre mesta bolo vysadených takmer 20.000 kusov cibuľovín a viac ako 28.500 ks dvojročiek. SMsZ ešte plánuje s vysadiť 2210 ks cibuľovín a 3380 ks dvojročiek v mestských častiach Juh, Západ, Jazero a Dargovských hrdinov.

 

„Pre SMsZ v Košiciach je dôležité, aby sa dodržali estetické požiadavky  pri výsadbe okrasných kvetín v mestských záhonoch, aby občania a návštevníci nášho mesta mali dobrý pocit pri prechádzkach po nádhernom historickom jadre Košíc,“ uviedol riaditeľ SMsZ Róbert Trtík.