Zákaz vstupu na vodnú plochu jazera v Mestskom parku !

Správa mestskej zelene v Košiciach upozorňuje širokú verejnosť na zákaz vstupu na zamrznutú vodnú hladinu jazierka v Mestskom parku. Upozorňuje na to aj výstražná tabuľa umiestnená pri jazere.

Jazierko, hlboké miestami až 4,3 metra, nie je určené na korčuľovanie vzhľadom k vysokému riziku úrazu. Už len preto, že je jazierko obložené kameňmi, hrozí nebezpečenstvo pádu pošmyknutím sa na klzkom kameni. Navyše dno jazierka je konštrukčne realizované z fólie, ktorá neumožňuje stabilné a bezpečné udržanie sa na nohách po prípadnom páde do jazera a hrozí nebezpečenstvo zošmyknutia pod ľad.

Žiadame preto širokú verejnosť, aby rešpektovala bezpečnostné usmernenia, a v žiadnom prípade nevstupovala na predmetnú vodnú plochu.