Projekt ,,Pekná Anička a Ježko Separko“

Vďaka finančnej podpore projektu ,,Pekná Anička a Ježko Separko“ Nadáciou Ekopolis a spoločnosťou HEINEKEN Slovensko v rámci programu Pohoda za mestom, môže Správa mestskej zelene v Košiciach uskutočniť výsadbu stromov a krov pre spríjemnenie prostredia v okolí prameňa a ihriska pre hendikepované deti v parku Anička. V parku navyše doplníme chýbajúci mobiliár v podobe odpadkových košov. Súčasne plánujeme v blízkosti prameňa vytvoriť novú oddychovú zónu, kde bude piknikové sedenie s motívmi prírody, ktoré zhotovia študenti Strednej odbornej školy drevárskej zo Spišskej Novej Vsi. Pribudne tu aj prvý košický  „odpadkársky“ náučný chodník s turistickou mapou okolia, informáciami o výskyte vtáctva v danej lokalite a o potrebe separovania odpadkov. Realizáciou projektu sa nám podarí skrášliť park a zvýšiť jeho prírodnú hodnotu pre širokú verejnosť. Na projekte participujú Mesto Košice, Správa mestskej zelene v Košiciach, Mestská časť Košice – Sever, Nadácia KOSIT , Mestské lesy Košice a.s. a Košický samosprávny kraj (Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi).

Práce začnú v apríli a budú prebiehať do októbra 2015, kedy vyvrcholia slávnostným otvorením upraveného priestoru.

 

Projekt podporili :

pohoda za mestom_14042015_14525902_logo_KE_horizontalne_inverzne_14042015_145728 erb_kosice_sever_log_mail-200x103_14042015_145616 heineken_14042015_145225 ML main_logo_14042015_145559 Nadácia KOSIT_14042015_145643 nadacia_ekopolis_14042015_145205