silueta3
Sme príspevková organizácia, ktorá sa zaoberá projektovaním verejnej a súkromnej zelene, realizáciou a údržbou zelene. Pestujeme rastlinný materiál, spravujeme detské ihriská, fontány, umelecké diela, pomníky, minerálny prameň Anička, Mlynský náhon, horizontálne vrty, pilotové steny podchycujúce terén pod sídliskom Dargovských Hrdinov, …
V rámci podnikateľskej činnosti sa zaoberáme maloobchodnou a veľkoobchodnou činnosťou v rozsahu – nákup a predaj okrasných rastlín, poskytujeme záhradnícke služby, vykonávame projekčnú činnosť a prenájom nebytových priestorov

Aktuálne v SMsZ

Správa mestskej zelene Košice pokračuje s jesennou výsadbou

Každoročne vysadia zamestnanci Správy  mestskej zelene (SMsZ) v záhonoch v centrálnej košickej mestskej zóne, ale aj na sídliskových záhonoch, rôzne druhy pestrofarebných  cibuľovín, teda narcisov a tulipánov, ktoré sa dopĺňajú  výsadbou dvojročiek, hlavne farebnými   sirôtkami, sedmokráskami a nezábudkami.   Ako uviedla prevádzková námestníčka riaditeľa SMsZ Marta Popríková, vždy po ukončení Medzinárodného maratónu mieru v októbri začína SMsZ […]

Všetky správy