silueta3
Sme príspevková organizácia, ktorá sa zaoberá projektovaním verejnej a súkromnej zelene, realizáciou a údržbou zelene. Pestujeme rastlinný materiál, spravujeme detské ihriská, fontány, umelecké diela, pomníky, minerálny prameň Anička, Mlynský náhon, horizontálne vrty, pilotové steny podchycujúce terén pod sídliskom Dargovských Hrdinov, …
V rámci podnikateľskej činnosti sa zaoberáme maloobchodnou a veľkoobchodnou činnosťou v rozsahu – nákup a predaj okrasných rastlín, poskytujeme záhradnícke služby, vykonávame projekčnú činnosť a prenájom nebytových priestorov

Aktuálne v SMsZ

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ BALKÓN METROPOLY VÝCHODU

Primátor mesta Košice v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach vyhlasuje : SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ BALKÓN METROPOLY VÝCHODU (ale aj lódžie, okna a predzáhradky) KEDY ? Od 10.7. do 18.9.2016 AKO ? Zaslaním fotografie balkóna a kontaktu na : komunikacne@kosice.sk O ČO ? Tri najkrajšie balkóny získavajú od primátora mesta poukaz na záhradný materiál […]

Všetky správy