silueta3
Sme príspevková organizácia, ktorá sa zaoberá projektovaním verejnej a súkromnej zelene, realizáciou a údržbou zelene. Pestujeme rastlinný materiál, spravujeme detské ihriská, fontány, umelecké diela, pomníky, minerálny prameň Anička, Mlynský náhon, horizontálne vrty, pilotové steny podchycujúce terén pod sídliskom Dargovských Hrdinov, …
V rámci podnikateľskej činnosti sa zaoberáme maloobchodnou a veľkoobchodnou činnosťou v rozsahu – nákup a predaj okrasných rastlín, poskytujeme záhradnícke služby, vykonávame projekčnú činnosť a prenájom nebytových priestorov

Aktuálne v SMsZ

Prerušenie distribúcie elektriny – Rastislavova 79 Košice

Oznamujeme širokej verejnosti, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia na odbernom mieste  č. 643928 –   Rastislavova 79  Košice spoločnosťou Východoslovenská distribučná  bude na tomto odbernom mieste  prerušená distribúcia elektriny. dňa   10. mája 2016    v čase od 08:30   hod.   –  do  17:50 hod. Nakoľko  Správa mestskej zelene v Košiciach v tomto termíne bude mimo telefonického spojenia – […]

Všetky správy